Behöver man verkligen en professionell översättare för instruktionsmanualer och bruksanvisningar?

Innehållsförteckning

Oavsett om vi gillar det eller inte, är det ett välkänt faktum att vi behöver instruktionsmanualer. I vissa avseenden kan det faktiskt vara ett lagstadgat krav för tillverkaren av produkten att tillhandahålla en.

Faktum är att många direktiv i Europa, USA och stora delar av världen gör det obligatoriskt att tillhandahålla information, ofta i form av en bruksanvisning eller instruktionsmanual.

Manualer är nödvändiga för nästan alla kategorier av varor och tjänster och en av de vanligaste frågorna är: hur tydlig och enkel att förstå är manualen?

Bruksanvisningar är ofta texttunga och skrivna med torrt och tekniskt språk, vilket gör dem svåra eller rent av tråkiga att läsa. Så behöver det dock inte vara – en bra leverantör av översättningstjänster kan se till att det inte är det.

Nästa logiska fråga som dyker upp handlar om säkerhetsaspekterna i en manual, särskilt när den översätts från ett språk till ett annat: hur exakt är översättningen?

Under tillverkningsprocessen har varje komponent eller del en särskild funktion och därmed också specifika bruksanvisningar, dessa kan komma från en mängd olika länder. Det kan lätt bli ganska komplicerat. En komponent kan designas i Tyskland, en annan kan tillverkas i Bangladesh och ytterligare en i Holland.

Det är tre olika språk involverade bara där. Vi har inte ens färdigställt produkten ännu, och än mindre producerat en manual. Det är här behovet av översättning börjar.

Google Translate kan vara till viss hjälp men har många brister. Ett annat alternativ kan vara någon på kontoret som talar ett eller två av de språk som krävs och manualen kommer att landa på den här personens skrivbord med en gul Post-it-lapp med orden ”Översätt detta är du snäll” skrivet på den. En tillverkare skulle förmodligen vara benägen att i första hand använda sig av sin egen personal eftersom det är det billigaste och mest tillgängliga alternativet.

Men det som ofta förbises är komplexiteten och finesserna i varje språk.

Alla världens språk är levande, färgstarka, dynamiska och koncisa. Varje språk har sina egna skiftningar av nyanser som förstärker upplevelsen av det vi läser eller hör.

För att undvika farlig användning av en produkt och därmed riskera eventuellt juridiskt ansvar, lönar det sig att anlita en professionell översättare.

CE översättningsbyrå specialiserar sig på industri- och maskinteknik samt affärsöversättningar mellan över 70 språk. Vi förstår dynamiken i att marknadsföra och lansera en produkt i olika länder och regioner, och besitter också både kunskapen och de språkliga färdigheter som krävs för att produkten ska framhävas i sitt rätta ljus med all dokumentation korrekt översatt till högsta kvalitet och tydlighet.

CE erbjuder en rak och rättfram strategi. Vi tillhandahåller en tillmötesgående och effektiv service och ger dig också förmånen att alltid betjänas av samma kontaktperson och bli hörd. Hjälp med grundläggande korrekturläsning, transkription och omvandling av analoga dokument till digitala filer erbjuds också.

De flesta av oss har vid något tillfälle plockat upp en manual eller instruktion om hur man installerar en produkt eller sätter ihop en möbel, och antingen förundrats över tydligheten och logiken eller blivit riktigt arga på tillverkaren, men har vi någonsin verkligen funderat över det?

Med största sannolikhet inte. I dagens samhälle finns en oskriven regel om att en produkt måste komma med tydliga instruktioner. Om den inte gör det, kommer vi antagligen beklaga oss över att världen har gått åt skogen och istället vända oss till Google eller en YouTube-video för vägledning.

Det säger sig självt att alla produkter och utrustning måste monteras eller installeras, och i ärlighetens namn har instruktionsmanualer för tillverkare som IKEA faktiskt gjorts idiotsäkra genom att helt undvika ord. Allt vi behöver göra är att följa diagram och ordningsföljd. Men även här tenderar vi att göra fel och måste börja om igen!

Att inte följa instruktionerna vid montering och installation får ofta konsekvenser för de flesta produkter. Med möbler som du monterar själv innebär det oftast att börja om från början. Kanske har lite skada orsakats produkten eftersom vi har använt skruv C istället för skruv E som är 3 mm mindre, och om du börjar om från början kommer passformen följaktligen att vara lite skev – ja, 3 mm för att vara exakt.

För möbler eller produkter med visuella instruktionsmanualer är det enkelt: engagera hjärnan, fokusera och följ de olika stegen så får du ett perfekt anpassat resultat. Världen är dock en mer komplex plats nu och de flesta produkter levereras med minimala manualer som kräver förstoringsglas för att läsa instruktionerna på de tio språken den är skriven på.

Men så länge det är läsbart, professionellt översatt och uppfyller alla juridiska krav, är dina skyldigheter som tillverkare eller leverantör uppfyllda gentemot slutkonsumenten.

error:

CE

Sök