CEöversättningsbyråBaskiska – Professionell översättning till och från baskiska

Baskiska – Professionell översättning till och från baskiska

Om du är ute efter professionella baskiska översättningstjänster är CE den perfekta lösningen. Med 25 års erfarenhet i översättnings- och lokaliseringsbranschen samt ett utmärkt rykte har vi byggt upp en omfattande baskisk portfölj av språktjänster tillsammans med inhemska baskiska översättare för att möta alla typer av behov. Alla våra baskiska lingvister är inte bara experter på språket utan också mycket erfarna i dess olika lokala nyanser.

Som kommersiellt certifierad språktjänsteleverantör kan du lita på CE översättningsbyrå för kulturellt anpassade baskiska översättningar, vilket säkerställer att ditt budskap förmedlas exakt som du har tänkt dig.

Baskiska översättningar som vi erbjuder

Dokumentöversättning

Detta innebär översättning av skriftliga dokument såsom kontrakt, rapporter, manualer och annat skriftligt material.

Transkribering

Detta är processen av konvertering av ljud- eller videoinspelningar till skriftlig text.

Översättning av undertexter

Detta innebär skapandet av undertexter för ljud- eller videofiler på ett annat språk.

Flerspråkig DTP och typsättning

Detta innebär att man förbereder översatt material för tryck eller digital distribution, inklusive typsättning, formatering och design av flerspråkiga dokument.

Språköversikt över baskiska

Baskiska är ett av Europas äldsta språk, med fynd som visar att dess existens går att härleda så långt tillbaka som till romartiden. Det baskiska språket har inget tydligt ursprung, vilket gör att vissa lingvister hävdar att det föregår ankomsten av indoeuropeiska språk i Europa.

Dess unika struktur skiljer baskiska från andra språk och kännetecknas mestadels av agglutinerande språkegenskaper, där ord bildas genom att kombinera morfem. Ett agglutinerande drag kan förvandla enstaka baskiska ord till långa meningar, till skillnad från de flesta europeiska och asiatiska språk som förlitar sig på en serie ord för att komma fram till mening och sammanhang.

Baskiska verkar också ha färre konsonanter än något annat språk, vilket resulterar i mindre komplex fonologi än andra språk.

Baskiska är unikt i sin struktur och ålder och är ett fascinerande språk som fortsätter att fängsla dem som vill upptäcka mer om dess ursprung och huvuddrag.

Få kostnadsfri offert för baskisk översättning

  • Fyll i det nedanstående mailformuläret
  • Bifoga dokumenten som ska översättas
  • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
  • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Certifierade baskiska översättningar

CE översättningsbyrå är stolta över att erbjuda certifierade baskiska översättningstjänster. Våra certifierade översättningar utförs noggrant och effektivt av certifierade språkexperter.

Den certifierade översättningsprocessen involverar analys av alla detaljer – inklusive sammanhang, grammatik, ordval med mera – för att säkerställa noggrannhet och konsekvent kvalitet i slutprodukten.

Att välja CE som din certifierade baskiska översättningsleverantör säkerställer snabba och tillförlitliga resultat som du kan lita på.

Fördelar med CE:s baskiska översättningstjänster

  • CE är ett professionellt översättningsföretag med över 25 års erfarenhet
  • Vi erbjuder baskiska översättningar åt företag såväl som privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
  • Vårt team av översättare har baskiska som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
  • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och lokalisering av programvaror
  • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder snabba handläggningstider för alla projekt

Våra baskiska översättningar åt olika branscher

Juridiska översättningar

Detta inkluderar översättning av lagar, förordningar och andra domstolsutfärdade dokument samt kontrakt, avtal och andra juridiska dokument.

Hälso- och sjukvårdsöversättningar

Detta omfattar översättning av medicinska rapporter, instruktioner för användning av medicinsk utrustning och annat hälso- och sjukvårdsrelaterat material.

Programvaru- och webbplatsöversättningar

Detta innebär översättning av programvarugränssnitt, programspecifikationer, tekniska rapporter och andra teknikrelaterade dokument.

Företagsöversättningar

Detta inkluderar översättning av affärsplaner, finansiella rapporter och andra affärsrelaterade dokument.

Turismöversättningar

Detta omfattar översättning av broschyrer, webbplatser och annat material med anknytning till turistnäringen.

Detaljhandelsöversättningar

Detta innebär översättning av marknadsföringsmaterial, till exempel annonser, broschyrer och webbsidor, till baskiska.

Baskiska juridiska översättningar

CE översättningsbyrå erbjuder juridiska baskiska översättningar av högsta kvalitet åt företag och privatpersoner som söker juridiska översättningstjänster på det baskiska språket. Vi förstår vikten av juridisk terminologi och exakthet – du kan lita på att våra kvalitetstestade översättare har många års erfarenhet och expertis inom juridisk lingvistik.

Vårt team lägger också särskild vikt vid tvärkulturell förståelse, vilket innebär att juridiska dokument översätts korrekt med relevanta sammanhang och kulturella nyanser i åtanke. Tveka inte på att lita på oss för juridiska baskiska översättningar!

Baskiska juridiska dokument som vi översätter

Kontrakt

Detta inkluderar anställningskontrakt, hyresavtal och andra typer av kontrakt som används i affärs- och personliga transaktioner.

Juridiska avtal

Detta innebär avtal som fullmakt, äktenskapsförord och andra juridiska avtal som används för att reglera relationer och transaktioner mellan parter.

Domstolsdokument

Detta inkluderar domstolsavgöranden, juridiska inlagor och andra typer av juridiska dokument som används i domstolssystemet.

Förordningar och lagar

Det omfattar översättning av statliga förordningar, lagar och andra juridiska dokument som används för att styra samhället.

Patent

Detta innebär översättning av patent och andra juridiska dokument relaterade till immateriella rättigheter.

Testamente och stiftelser

Det innebär översättning av dokument relaterade till fastigheter och stiftelser, såsom testamente, stiftelser och arvskifteshandlingar.

Baskiska affärs-och företagsöversättningar

CE är ledande inom baskiska översättningstjänster åt företag. Våra professionella baskiska översättare utför korrekta översättningar åt verksamheter av alla storlekar och inom alla sektorer på det baskiska språket för både lokal och global verksamhet.

Vi använder en kombination av språklig expertis, teknik och projektledning för att säkerställa att flyt och noggrannhet upprätthålls i alla baskiska affärsöversättningsprojekt.

CE är den perfekta partnern för baskiska översättningstjänster åt företag eftersom vi erbjuder produkter av hög kvalitet, mycket konkurrenskraftiga priser och flexibla alternativ för leverans.

Baskiska affärsdokument som vi översätter

Affärsplaner

Detta innebär översättning av dokument som beskriver ett företags mål, strategier och taktik.

Finansiella rapporter

Detta omfattar översättning av finansiella dokument som resultatredovisningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.

Marknadsföringsmaterial

Detta inkluderar översättning av annonser, broschyrer och webbsidor som används för att marknadsföra produkter och tjänster.

Anställningsmanualer

Detta innebär översättning av dokument som beskriver företagets policyer, procedurer och annan information för anställda.

Produktdokumentation

Detta innebär översättning av produktmanualer, bruksanvisningar och andra typer av dokumentation relaterade till produkter.

Försäljningsmaterial

Detta inkluderar översättning av försäljningspresentationer, förslag och annat material som används i försäljningsprocessen.

Baskiska översättningar åt turistbranschen

CE är den rätta baskiska översättningspartnern för turistindustrin som ditt företag behöver. Vi erbjuder baskiska översättningstjänster inom turism skräddarsydda för dina specifika behov, samtidigt som vi upprätthåller högsta kvalitet.

Vårt team av professionella översättare har omfattande kunskaper och erfarenhet av översättningar inom turistindustrin, så att du kan vara säker på att allt innehåll översätts korrekt och effektivt till vårt målspråk.

Vi är fast beslutna att möta snäva tidsfrister, erbjuda konkurrenskraftiga priser och kundservice av högsta kvalitet. Med CE översättningsbyrå har baskiska översättningar åt turistindustrin aldrig varit enklare!

Storleken på den baskisktalande marknaden

Den baskisktalande marknaden finns främst i Baskien, som är en autonom region i norra Spanien. Enligt de senaste uppgifterna består den baskisktalande marknaden av cirka 2 miljoner människor. Baskiska är erkänt som ett officiellt språk i Baskien och det används i stor utsträckning i regionen för både personliga och affärsmässiga ändamål.

Den baskisktalande marknaden är en viktig marknad för företag och organisationer som är verksamma eller erbjuder tjänster i Baskien. För att effektivt nå och engagera denna marknad är det viktigt att ha högkvalitativa översättningar av ditt material och dina produkter till baskiska. Detta inkluderar inte bara traditionella dokument som marknadsföringsmaterial, webbsidor och produkthandböcker, utan även digitalt innehåll som appar och onlineplattformar.

Genom att tillhandahålla innehåll på baskiska kan du visa ditt engagemang för denna marknad och därmed öka sannolikheten för att dina produkter och tjänster kommer att mottas väl av den baskisktalande målgruppen.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök