CE översättningsbyrå

Balinesiska – Professionell översättning till och från balinesiska

CE översättningsbyrå tillhandahåller professionella balinesiska översättningstjänster som överbryggar kommunikationsklyftan mellan kunder, företag och läsare från olika kulturer.

Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att leverera korrekta och kulturellt anpassade översättningar, vilket säkerställer att alla parter får sina röster hörda på ett meningsfullt sätt.

Som certifierad språktjänsteleverantör är vår personal väl insatt i det balinesiska språket och den balinesiska kulturen, så genom att anlita oss i samband med alla typer av balinesiska översättningar garanterar du att ditt budskap översätts korrekt och med hög kvalitetsnivå.

Lämna över det hårda arbetet åt CE översättningsbyrå. Vi garanterar kvalitet när det behövs översättning till och från det balinesiska språket.

Vår balinesiska översättningstjänst

Balinesisk dokumentöversättning

Innebär översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och juridiska dokument från balinesiska till andra språk, eller vice versa.

Balinesisk transkribering

Detta innebär transkription av ljud- eller videofiler på balinesiska till skriftlig text.

Balinesisk översättning av undertexter

Denna typ av tjänst innebär att man lägger på översatta undertexter till en video på balinesiska.

Balinesisk DTP och typsättning

Denna tjänst innebär att man förbereder översatt text för tryck eller digital publicering, inklusive dokumentets design och layout.

Certifierad balinesisk översättning

Denna typ av tjänst innebär att man tar fram en certifierad översättning av ett dokument från balinesiska till ett annat språk, eller vice versa.

Ursprunget och de främsta kännetecknen för det balinesiska språket

Balinesiska är ett språk som har sitt ursprung på den indonesiska ön Bali. Det klassificeras som ett malayo-polynesiskt språk och är relaterat till indonesiska, malaysiska och över 300 andra språk i samma språkfamilj. Många distinkta dialekter finns på olika delar av ön, men skriftlig balinesiska har varit standardiserad sedan den först användes i dokument 1604.

Grammatiskt delar den många funktioner med andra malayo-polynesiska språk, såsom delade karaktärer i orden och ordstruktur. Balinesiska skiljer sig från standardindonesiska, särskilt när det gäller fonologi, då språket har bibehållit toner och vissa konsonantskillnader som har gått förlorade i standardindonesiska.

Lingvister beskriver språket som både komplext och utarbetat. Balinesiska är inte bara ett aktivt talat språk utan även ett språk som uttrycks konstnärligt genom musik, dans, teater och många andra konstformer som är unika för regionen.

Få kostnadsfri offert för balinesisk översättning

  • Fyll i det nedanstående formuläret med dina kontaktuppgifter och information om översättningsprojektet
  • Bifoga eventuella dokument
  • Klicka på skickaknappen och invänta svar från en av våra projektledare
  • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med CE översättningsbyrå

  • CE översättningsbyrå är ett professionellt översättningsföretag med över 25 års erfarenhet.
  • Vårt företag översätter över 70 språk.
  • Vi erbjuder balinesiska översättningar åt företag såväl som privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete.
  • Vårt team av balinesiska översättare har balinesiska som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska.
  • Vi tillhandahåller en rad balinesiska översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och lokalisering av programvaror.
  • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder snabb verkställningstid på alla projekt.

Certifierade balinesiska översättningar för olika sektorer

CE översättningsbyrå är stolta över att tillhandahålla certifierade balinesiska översättningar åt företag och andra organisationer som är ute efter högsta kvalitet. Våra erfarna lingvister är specialiserade på certifierade balinesiska översättningstjänster och tillhandahåller tillförlitliga, korrekta översättningar med snabba leveranstider.

Vi har inhemska balinesiska lingvister som är experter på nyanserna i de språkliga och kulturella aspekter som är relevanta för varje dokument som de hanterar. Vår professionella service säkerställer att våra kunder kan känna sig säkra på att deras dokument kommer att översättas korrekt och levereras i tid.

Balinesiska översättningar åt olika branscher

Hälso- och sjukvårdsöversättningar

Hälso- och sjukvård är en bransch som kräver översättningstjänster till balinesiska. Detta inkluderar översättning av patientinformationsbroschyrer, medicinska rapporter och läkemedelsdokumentation.

Detaljhandelsöversättningar

Detaljhandeln är en bransch som kräver översättningstjänster till balinesiska för produktbeskrivningar, annonser, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.

Turistöversättningar

Turism är en bransch som kräver översättningstjänster till balinesiska. Detta inkluderar översättning av turistguider, broschyrer och annat reserelaterat material.

Media- och underhållningsöversättningar

Media och underhållning är en bransch som kräver översättningstjänster till balinesiska för filmer, tv-program och andra former av underhållning.

Företagsöversättningar

Företag som vill expandera till den balinesisktalande marknaden kräver ofta översättning av sin webbplats, marknadsföringsmaterial, produktbeskrivningar och andra affärsrelaterade dokument till balinesiska.

Balinesiska affärsöversättningar

Balinesiska affärsöversättningstjänster omfattar översättning av affärsrelaterat innehåll till balinesiska. Dessa översättningar kräver expertis inom respektive bransch, samt en djup förståelse för det balinesiska språket och den balinesiska kulturen.

Marknadsföringsmaterial

Balinesiska översättningar kan krävas för marknadsföringsmaterial, till exempel annonser, broschyrer och produktbeskrivningar.

Affärsplaner

Affärsplaner är kritiska dokument som beskriver ett företags strategi för tillväxt och expansion.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter, till exempel balansräkningar, resultatredovisningar och kassaflödesanalyser, kan kräva balinesiska översättningar för att säkerställa att finansiell information kommuniceras korrekt till balinesisktalande intressenter.

Avtal

Avtal är juridiska dokument som kräver korrekt översättning för att säkerställa att rättsligt skydd kommuniceras korrekt till de berörda parterna.

HR-dokument

HR-dokument, till exempel personalhandböcker, policyer och utbildningsmaterial, kan kräva balinesiska översättningar för att säkerställa att anställda på Bali har tillgång till samma information som anställda i andra regioner.

Balinesiska översättningar åt resebranchen

Balinesiska turistöversättningar omfattar översättning av turistrelaterat innehåll till balinesiska. Här är några vanliga typer av översättningar.

Reseguider

Balinesiska översättningar kan krävas för reseguider som ger information om lokala attraktioner, aktiviteter och boenden.

Broschyrer och flygblad

Balinesiska översättningar kan krävas för broschyrer och flygblad som marknadsför turistrelaterade företag och sevärdheter.

Menyer

Balinesiska översättningar av menyer kan bidra till att främja det lokala köket och göra det mer tillgängligt för balinesisktalande turister.

Skyltar

Balinesiska översättningar av skyltar kan hjälpa turister att navigera bland lokala attraktioner, till exempel museer, parker och historiska platser.

Webbplatslokalisering

Balinesiska översättningar av turistrelaterade webbplatser kan hjälpa företag att nå en bredare publik och öka sin onlinesynlighet på Bali.

Storleken på den balinesisktalande marknaden

Balinesiska är det lokala språket som talas på den indonesiska ön Bali. Det balinesiska språket används av cirka 3,3 miljoner människor, främst på ön Bali. Bali är ett populärt turistmål, och den balinesisktalande marknaden är viktig för företag som är verksamma i regionen, särskilt inom turistindustrin.

Exakta balinesiska översättningar kan hjälpa företag att nå denna marknad och öka sin synlighet i regionen, främja inkludering och tillgänglighet av information för balinesisktalande samhällen.

Den balinesisktalande marknaden är också viktig för dokument relaterade till utbildning, juridik, affärer och hälso- och sjukvård, eftersom korrekta översättningar kan bidra till att säkerställa att balinesisktalande intressenter har tillgång till samma information som talare av andra språk.

Behöver du hjälp?

Vi kan hjälpa dig att erhålla en kostnadseffektiv offert för komplexa dokumentöversättningar, webbplatslokalisering, PDF-översättningar, lokalisering av programvaror och andra översättningsrelaterade projekt.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök