CEöversättningsbyråBahasa Indonesia har fått 13 000 nya ord på 5 år

Bahasa Indonesia har fått 13 000 nya ord på 5 år

Innehållsförteckning

Bahasa Indonesia, Indonesiens officiella språk, har nu 91 000 officiellt antagna ord, vilket betyder en ökning med 13 000 på bara fem år enligt det indonesiska utbildningsministeriet.

Chefen för Indonesiska språkcentret, Dendy Suguno, säger att centret har lanserat ett program för att uppmuntra studenter att bevara sitt modersmål trots att användningen av Internet och annan kommunikationsteknologi ökar starkt.

Kampanjen, som går under mottot “Älska Bahasa Indonesia” lanserades nyligen i universitetsstaden Bandung, som är huvudstaden i Västra Java-provinsen. Ett team från centret har också delat ut dekaler med några av nykomlingarna i det indonesiska ordförrådet på shoppingcentret Cihampelas Walk i Jakarta.

Bland de nya orden märks unduh, pos-el, e-post; daring, online; luring, offline; lama n, hemsida; pinda i, acang, gadget.

Precis som andra språk lånar indonesiskan in ord från både utländska och inhemska språk och dialekter.

“Om vi inte hittar en direkt översättning på indonesiska, kan vi låna in ordet, fast ibland måste vi anpassa uttalet eller stavningen”, säger Dendy och tillägger att de flesta ord som tas in från lokala dialekter har samma vokal- och konsonantstruktur som Bahasa Indonesia.

Data från språkcentret visar att det finns 437 olika språk i Indonesien, varav 206 i provinserna Papua och Västra Papua.

Dendy säger att sedan 1978 har det officiellt tagits in 405 000 ord inom alla ämnesområden, många från engelskan och andra stora europeiska språk. “Vissa ord, som “orbit” och “semester” har tagits in direkt eftersom det inte fanns någon skillnad i uttal och stavning”, säger Dendy och tillägger att andra ord, t.ex. ”video” och ”radio” har behållit stavningen men har fått ett annat uttal.

Han säger att ord som från början härstammar från europeiska språk som franska, italienska och tyska har lånats in i sin engelska motsvarighet. Om orden inte har någon engelsk motsvarighet har de dock tagits in direkt från ursprungsspråket och anpassats till indonesiska stavnings- och uttalsregler.

Många nya ord inom islamiska studier kommer från arabiskan, och de orden har translittererats med hjälp av riktlinjer från ministeriet för religiösa frågor, säger Dendy.

Indonesiska språkcentret har också utvecklat specialordlistor inom kemi, biologi, fysik och matematik enligt Dendy. “Vi lånade in orden från originalspråken till Bahasa Indonesia efter att ha konsulterat experter inom varje ämnesområde”, säger han.

M. Umar Muslim, som är lektor i indonesiska vid Indonesiens universitet, varnar för att vissa de nya orden kanske aldrig kommer att användas i dagligt tal.

“De kanske låter rätt i indonesiska öron”, säger Umar, och tillägger att inlån av utländska ord till Bahasa Indonesia inte kan göras utan urskiljning. Han säger att det är oundvikligt att engelska används dagligen eftersom det är det mest använda språket i världen.

error: Innehållet är skyddat

CE