CE översättningsbyrå

Awadhi – Professionell översättning till och från awadhi

Om du behöver pålitliga awadhiöversättningar finns CE översättningsbyrå här för att hjälpa dig. Som en certifierad språktjänsteleverantör med över 25 års erfarenhet i branschen, har vi expertisen och erfarenheten för att kunna erbjuda förstklassiga awadhiöversättningstjänster för alla typer av projekt och nå lyckat resultat.

Våra översättare har stor kunskap inom kulturella nyanser och kommer att se till så att din översatta text har en perfekt lokal dialekt samt ett passande tonfall. Med andra ord, du kan vara säker på att vårt team av experter kommer att förse dig med noggranna och kulturellt känsliga översättningar till awadhi.

Awadhiöversättningar av CE översättningsbyrå

Dokumentöversättning till awadhi

Detta inkluderar översättning av skriftliga dokument såsom kontrakt, rapporter och marknadsföringsmaterial.

Awadhiöversättning av webbsidor

Hantering av översättning av webbsidor och deras innehåll, inklusive texter, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Översättning av undertexter till awadhi

Innebär översättning och visning av skriftlig text i ett visuellt format, vanligtvis i filmer eller videor, för att åtfölja den talade dialogen.

Desktop publishing och typsättning på awadhi

Innebär förberedelse och formatering av trycksaker.

Ursprung och de främsta kännetecknen för awadhi

Awadhi är ett indoariskt språk som har inflytande i många delar av norra Indien. Det talas främst i regionen Awadh, som ligger i delstaten Uttar Pradesh. Ursprunget går tillbaka till 900-talet när det utvecklades från två dialekter som talades av lokalbefolkningen.

Bland dess utmärkande egenskaper skiljer sig awadhifonotaktiken från de som är vanliga i andra nordindiska språk och förlitar sig på tysta konsonanter som föregår en vokal. Dess morfologi har sanskritinfluenser och dess grammatik är mycket lik hindi men skiljer sig i fonologiregler och några verbformer.

Skriftlig awadhi använder devanagarialfabetet som vanligen används för andra indoariska språk som hindi, marathi eller nepali.

Få vår kostnadsfria offert för awadhiöversättning

  • Fyll i det nedanstående formuläret
  • Bifoga dokumenten som ska översättas
  • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
  • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med awadhiöversättningsföretaget CE

  • CE är ett professionellt översättningsföretag med över 25 års erfarenhet
  • Vårt företag översätter över 70 språk
  • Vi erbjuder awadhiöversättningar för företag såväl som privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
  • Vårt team av översättare har awadhi som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
  • Vi erbjuder en rad awadhiöversättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och lokalisering av programvaror
  • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder en snabb handläggningstid för alla projekt

Certifierade awadhiöversättningar

På CE översättningsbyrå slipper du allt krångel med certifierade awadhiöversättningar! Vårt företag erbjuder certifierade awadhiöversättningstjänster med enkel tillgång och låga priser. Erfarna lingvister ser till att varje översättning uppfyller de högsta standarderna för noggrannhet och aktualitet. Vi garanterar korta översättningstider så att du känna dig säker på att dina översatta dokument levereras i tid.

Med våra certifierade awadhiöversättningar kan du lita på att alla ord skrivs om till en godkänd standard – vilket gör dem idealiska för alla rättsliga förfaranden eller andra användningsområden där språklig noggrannhet är viktigt.

Njut av service med hög kvalitet med våra certifierade awadhiöversättningstjänster från CE översättningsbyrå redan idag.

Awadhiöversättningar i olika branscher

Hälso- och sjukvårdsöversättningar

Hälso- och sjukvården är ett verksamhetsområde som kräver översättningstjänster till awadhi. Detta inkluderar översättning av patientinformationsbroschyrer, medicinska rapporter och läkemedelsdokumentation.

Detaljhandelsöversättningar

Detaljhandeln är en bransch som kräver översättningstjänster till awadhi för produktbeskrivningar, annonser, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.

Turistöversättningar

Turismindustrin är en bransch som kräver översättningstjänster till awadhi. Detta inkluderar översättning av turistguider, broschyrer och annat reserelaterat material.

Programvaru- och webbplatsöversättningar

Informationsteknik är en bransch som kräver översättningstjänster till awadhi för tekniska manualer, programvaruapplikationer och andra teknikrelaterade dokument.

Media- och underhållningsöversättningar

Media- och underhållning är en bransch som kräver översättningstjänster till awadhi för filmer, tv-program och andra former av underhållning.

Statliga översättningar

Ideella och statliga organisationer kräver översättningstjänster till awadhi för dokument som policyer, riktlinjer och rapporter.

Företagsöversättningar på awadhi

Marknadsförings- och reklamöversättning

Företag måste översätta sitt marknadsförings- och reklammaterial, inklusive produktbeskrivningar, broschyrer och webbplatser, för att nå en bredare publik i awadhitalande regioner.

Juridisk översättning

Juridiska dokument, inklusive kontrakt, avtal och domstolshandlingar, måste översättas korrekt för att säkerställa efterlevnad av lokala lagar och bestämmelser.

Finansiell översättning

Finansiella rapporter, investeringsförslag och andra finansiella dokument måste översättas till awadhi för att stödja affärsverksamheten i regionen.

Teknisk översättning

Tekniska dokument, inklusive användarmanualer, specifikationer och patent, kräver korrekt översättning för att stödja produktutveckling och distribution.

HR-översättning

HR-dokument, inklusive personalhandböcker, utbildningsmaterial och arbetsbeskrivningar, måste översättas till awadhi för att stödja rekrytering och bevarandet av anställda.

Webbplatslokalisering

Företag måste översätta sina webbplatser till awadhi för att nå potentiella kunder och klienter i regionen.

Juridiska awadhiöversättningar

Avtalsöversättning

Juridiska kontrakt och avtal måste översättas till awadhi för att säkerställa att alla parter förstår villkoren i avtalet.

Patentöversättning

Patentdokument, inklusive patentansökningar och beviljade patent, måste översättas till awadhi för arkivering och godkännande i awadhitalande länder.

Översättning av domstolshandlingar

Rättsliga förfaranden, inklusive domstolshandlingar och transkriberingar, måste översättas korrekt för användning i rättsliga förfaranden i awadhitalande regioner.

Översättning av immigrationsdokument

Immigrationsdokument, inklusive visum, pass och immigrationsformulär, måste översättas till awadhi för att stödja immigrationsansökningar.

Översättning av immateriella rättigheter

Dokument om immateriella rättigheter, inklusive varumärken, upphovsrätt och licenser, måste översättas korrekt för att säkerställa skyddet av immateriella rättigheter i awadhitalande regioner.

Översättning av regelmässiga dokument

Regelmässiga dokument, inklusive efterlevnadsrapporter och juridiska föreskrifter, måste översättas till awadhi för att säkerställa efterlevnad av lokala lagar och bestämmelser.

Juridisk tolkning

Juridiska tolkningstjänster kan krävas för rättsliga förfaranden, förhandlingar och konferenser som involverar parter som talar olika språk.

Storleken på den awadhitalande marknaden

Awadhi är ett språk som främst talas i de norra regionerna i Indien, framför allt i delstaterna Uttar Pradesh och Bihar. Enligt 2011 års folkräkning har över 38 miljoner människor awadhi som sitt modersmål. Den awadhitalande populationen är koncentrerad till de norra regionerna i Indien, med betydande populationer i stadskärnor som Lucknow och Varanasi.

Den awadhitalande marknaden är viktig, med ett växande antal företag och organisationer som inser vikten av att nå denna befolkning genom marknadsföring och affärsverksamhet på awadhi.

Som konsekvens finns det en växande efterfrågan på professionell awadhiöversättning för att underlätta effektiv kommunikation och affärsverksamhet i regionen.

Behöver du översättning till awadhi?

Vi finns här för att hjälpa dig att få en konkret offert för komplex dokumentöversättning, webbplatslokalisering, PDF-översättning, lokalisering av programvaror och andra översättningsrelaterade projekt.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök