CE översättningsbyrå

Avariska – Professionell översättning till och från avariska

Professionell språköversättning är en viktig del i global kommunikation och affärsverksamhet.

Som ett certifierat företag med över 25 års erfarenhet, förser CE översättningsbyrå kunder med noggranna och kulturellt anpassade översättningar till mer än 70 språk som underlättar lyckad kommunikation och förståelse mellan individer och organisationer med olika språkbakgrund och kulturer.

Oavsett om du letar efter en enkel ord-för-ord-översättning eller en kulturellt nyanserad tolkning som bevarar den unika tonaliteten i din text, så levererar vi kvalitativa resultat. Prova våra tjänster och erfarenhet av professionella översättningar redan idag!

Avariska översättningar av CE översättningsbyrå

Avarisk dokumentöversättning

Detta innebär översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och juridiska dokument från avariska till ett annat språk, eller vice versa.

Avarisk översättning av undertexter

Denna tjänst innebär att man lägger på översatta undertexter till en video på avariska.

Certifierad avarisk översättning

Denna tjänst innebär framtagning av en certifierad översättning av ett dokument från avariska till ett annat språk, eller vice versa. Med översättningen medföljer ett noggrannhetsintyg, vilket intygar både översättningens korrekthet och pålitlighet.

Ursprunget och de främsta kännetecknen för det avariska språket

Avariska är ett Abchazien-Adyghe-språk som huvudsakligen talas i västra Kaukasusregionen och Georgien. Det tros ha sitt ursprung hos de forntida ursprungsbefolkningarna i regionen och det utvecklades förmodligen under flera århundraden innan det dokumenterades.

När det gäller dess kännetecken har avariska en relativt enkel struktur som följer liknande principer som andra språk som öppna stavelser och konsonantmutationer. Dessutom använder avariska ett kyrilliskt alfabet som skapar en stark kontrast mellan det skrivna språket och ljuden i vardagligt tal. Ljudet består av alternerande stressade stavelser i vad som är känt som bruten ton, vilket har särskild betydelse när man förmedlar känslor eller talar och skriver.

Under de senaste åren har avariska studerats i stor utsträckning av lingvister i ett försök att spåra ursprunget till andra språk, vilket gör det både till ett intressant ämne för forskning och en källa till kulturell stolthet för sina talare i regionen.

Hur du får vår kostnadsfria offert för översättning till och från avariska

  • Fyll i det nedanstående formuläret
  • Bifoga dokumenten som ska översättas
  • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
  • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med det avariska översättningsföretaget CE översättningsbyrå

  • CE är ett professionellt översättningsföretag med över 25 års erfarenhet
  • Vårt företag översätter över 70 språk
  • Vi erbjuder avariska översättningar åt företag såväl som privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
  • Vårt team av översättare har avariska som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
  • Vi erbjuder en rad olika avariska översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och lokalisering av programvaror
  • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder en snabb handläggningstid för alla projekt

Certifierade avariska översättningar

CE översättningsbyrå är glada över att introducera certifierade avariska översättningar som en del av vårt ständigt växande utbud av översättningstjänster. Vårt team av certifierade avariska översättare är mycket erfarna och erbjuder enastående översättningstjänster på detta språk.

Allt arbete utförs med hjälp av lokaliseringsprocesser och kvalitetskontroller som garanterar utmärkta resultat varje gång. Våra certifierade avariska översättningstjänster är de allra bästa, vilket säkerställer att de högsta branschstandarderna uppfylls. Imponera på dina kunder genom att anlita CE:s certifierade avariska översättningar för alla dina kommunikationsbehov.

Avariska översättningar i olika branscher

Detaljhandelsöversättningar

Detaljhandeln är en bransch som kräver översättningstjänster till avariska för produktbeskrivningar, annonser, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.

Turistöversättningar

Turismindustrin är en bransch som kräver översättningstjänster till avariska. Detta inkluderar översättning av turistguider, broschyrer och annat reserelaterat material.

Juridiska översättningar

Den juridiska branschen kräver ofta översättning av kontrakt, juridiska avtal, domstolshandlingar och andra juridiska dokument till avariska.

Media- och underhållningsöversättningar

Media- och underhållning är en bransch som kräver översättningstjänster till avariska för filmer, tv-program och andra former av underhållning.

Statliga översättningar

Ideella och statliga organisationer kräver översättningstjänster till avariska för dokument som policyer, riktlinjer och rapporter.

Avariska affärs-och företagsöversättningar

Affärskorrespondens

Avariska översättningar av e-post, brev och annan affärskorrespondens kan hjälpa företag att kommunicera effektivt med avarisktalande partners, kunder eller anställda.

Marknadsföringsmaterial

Företag som riktar in sig på avarisktalande kunder kan behöva avariska översättningar av deras marknadsföringsmaterial såsom broschyrer, flygblad och annonser.

Produktmanualer

Avariska översättningar av produktmanualer och instruktioner kan hjälpa avarisktalande kunder att förstå hur man använder ett företags produkter.

Juridiska dokument

Juridiska kontrakt, avtal och andra juridiska dokument kan behöva avariska översättningar för avarisktalande kunder eller partners.

Finansiella dokument

Avariska översättningar av finansiella dokument som balansräkningar, resultatredovisningar och kassaflödesanalyser kan behövas för avarisktalande investerare eller partners.

Storleken på den avarisktalande marknaden

Det avariska språket talas främst i norra Kaukasusregionen i Ryssland, specifikt i Dagestan. Enligt den ryska folkräkningen 2010 fanns det cirka 712 000 avarisktalande i Ryssland, vilket gör det till den största språkgruppen i Dagestan.

Avariska talas också i mindre samhällen i Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet. Som minoritetsspråk kan den avarisktalande marknaden vara begränsad, men den är fortfarande betydande i norra Kaukasusregionen. Avariska översättningar kan hjälpa företag att nå ut till avarisktalande kunder, partners eller anställda och utöka sin attraktionskraft på denna marknad.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök