CEöversättningsbyråAtt tänka på vid lokalisering av webbplatser

Att tänka på vid lokalisering av webbplatser

Innehållsförteckning

Under ett lokaliseringsprojektet tas design- och utvecklingsdelen väl omhand, men den riktiga utmaningen kommer med översättningsprocessen. Det är mycket viktigt att bevara webbplatsens grundläggande budskap och inte låta essensen gå förlorad under översättningen.

Här kommer därför några tips för att se till att lokaliseringsprojektet lyckas:

Extrahering av icke-HTML-filer

Först av allt måste du identifiera de områden av webbplatsen som behöver översättas. Vissa webbsidor kan vara enkla HTML-filer som bara behöver öppnas och översättas. Men det finns andra filer som inte är HTML där texten måste extraheras, till exempel all grafik och alla bilder som har textinnehåll, Flash-filer och PDF-filer.

Översättningskopior

Om du har anställt en tredje part för att utföra översättningsprocessen, se till att ge dem alla källfiler redan i början av projektet. Att kopiera och klistra in alla webbsidor i en Word-fil är inte ett praktiskt alternativ. Det kan dessutom vara väldigt tidsödande. När du t.ex. ger en översättningsbyrån alla källfiler blir det enklare för dig att beräkna kostnaden om du har en idé om hur många ord filerna innehåller.

TM-verktyg

Se till att översättningsbyrån använder översättningsminnen där det översatta materialet lagras i databaser för framtida uppdateringar. Dessa verktyg kan spara jättemycket pengar och snabba på projektprocessen. Dessutom kommer de att förbättra produktionen, och du kan vara säker på att ditt innehåll är säkert under översättningsprocessen.

Referensmaterial

Ge översättningsbyrån referensmaterial som t.ex. tidigare dokument, riktlinjer och ordlistor etc. Dessa riktlinjer kan innehålla viktig information om vad som ska utelämnas och hur innehållet måste bearbetas.

Resurser

Utöver referensmaterial bör du se till att översättningsbyrån får grafikfiler som innehåller navigeringsknappar, Flash-filer, grafik, PDF-filer etc. Alla dessa resurser måste lokaliseras och synkroniseras med den nya webbplatsen. Meningar på vissa språk är längre än de är på andra. Översättningsprocessen kan därför leda till att webbplatsens layout rubbas. Tänk på utrymmet för text när du ger översättningsbyrån de sidor som ska översättas.

Test

Efter den första lokaliseringen av webbplatsen bör du testa platsen och se till att allt fungerar som det ska. Kontrollera det visuella, funktionaliteten och användbarheten av den nya webbplatsen. Grundidén är att se till att alla egenskaper från den ursprungliga webbplatsen finns närvarande i den lokaliserade versionen. Tanken med att skapa en lokaliserad version av din webbplats är att bättre tillgodose specifika publiker. Se till att platsens grundläggande essens förblir densamma genom hela den nya versionen.

Genomför även kompatibilitetstest för webbläsare, OS-kompatibilitet och se om webbplatsen fungerar på samma sätt över olika plattformar.

error: Innehållet är skyddat

CE