CEöversättningsbyråAtt skriva webbens framtid på talrika språk

Att skriva webbens framtid på talrika språk

Innehållsförteckning

Nästa kapitel av World Wide Web kommer inte bara att skrivas på engelska. Asien har redan dubbelt så många internetanvändare som Nordamerika. Redan mer än hälften av alla sökningar på Google utförs utanför USA.

Globaliseringen av webben har inspirerat entreprenörer som Ram Prakash Hanumanthappa, en ingenjör från Bangalore i Indien. Men att använda kanaresiska på webben involverar tangentbordskartor som till och med Ram Prakash tycker är svåra att lära sig.

Så 2006 utvecklade han Quillpad, en onlinetjänst för maskinskrivning på 10 sydasiatiska språk. Användare tyder de lokala språken fonetiskt med latinska bokstäver och Quillpads förutsägbara motor konverterar dem till det lokala språkets skift. Bloggare och författare är hänförda över tjänsten. Den har även attraherat intresset hos mobiltillverkaren Nokia och Google, som sedan har introducerat sina egna transkriptionsverktyg.

Ram Prakash säger att teknikföretag i väst har missförstått Indiens lingvistiska landskap, där engelska talas flytande endast av en tiondel av befolkningen. Även många collegeutbildade indier föredrar sitt modersmåls konturer i sitt vardagligt tal. ”Man måste ge dem en chans att uttrycka sig korrekt, och inte tvinga dem att använda engelska, vilket kan medföra pinsamma situationer”, säger han.

Problemet är bara att det finns en brist på icke-engelskt innehåll och programvara. Så amerikanska teknikjättar spenderar hundratals miljoner dollar varje år på att bygga och utveckla webbplatser och tjänster på andra språk – innan lokala företag som Quillpad hinner före.

”Borta är dagarna då man kunde lansera en webbplats på engelska och anta att läsare runt om i världen skulle titta åt sitt håll enbart på grund av innehållet som tillhandahölls”, säger Zia Daniell Wigder, en bevandrad analytiker på JupiterResearch, ett företag baserat i New York som ägnar sig åt onlineforskning.

Det finns ingen plats där hinder och potentiella vinster är mer uppenbara än i Indien, vars onlinebefolkning enligt Jupiter kommer att bli den tredje största i världen efter Kina och USA vid 2012. En indier kan tala ett språk med sin chef, ett annat med sin make/make och ett tredje med sina föräldrar. I vardagligt tal kan ord hämtas från en mängd olika språk.

Under de senaste två åren har Yahoo och Google introducerat mer än ett dussintal tjänster för att uppmuntra Indiens webbanvändare att söka, blogga, chatta och utbilda sig på sina modersmål. Microsoft har byggt sitt Windows Live-paket av onlinetjänster med sju indiska språk. Facebook har värvat hundratals frivilliga för att översätta sin sociala nätverksplats till hindi och andra regionala språk, och Wikipedia har nu fler poster på indiska lokalspråk än på koreanska.

Googles söktjänster har halkat efter den lokala konkurrensen i Kina, och det har gjort att företaget prioriterat att tillhandahålla lokalt färgade tjänster i Indien. Googles initiativ i Indien har som mål att öppna upp landets historiskt trögväxande marknad för persondatorer, och att utveckla expertis som Google kommer kunna använda när de bygger tjänster för nya marknader runt om i världen.

”Indien är ett mikrokosmos av världen”, säger Dr. Prasad Bhaarat Ram, chef för forskning och utveckling på Google Indien. ”Att ha 22 språk skapar en ny nivå av komplexitet där man inte kan använda samma tillvägagångssätt som man skulle ha gjort om man hade ett dominerande språk och använde det 22 gånger.

Globala affärsverksamheter spenderar hundratals miljoner dollar om året på att arbeta sig ned längs en lista av språk till vilka de översätter sina webbplatser, säger Donald A. DePalma, forskningschef på Common Sense Advisory, ett konsultföretag i Lowell, Massachusetts som specialiserar sig på att lokalisera webbplatser.

Indien – med dess relativt underutvecklade e-handel och marknader för onlinemarknadsföring – ligger faktiskt längre ned på listan än Ryssland, Brasilien och Sydkorea, säger DePalma.

Ram på Google medger att företagets lokalspråkiga initiativ i Indien fortfarande inte har genererat någon betydande vinst.

Men investeringen, säger Mr. DePalma, är smart. ”Den skapar möjligen Indiens reklammarknad”, säger han.

Engelskan kommer helt enkelt inte räcka till för att ansluta Indiens växande onlinemarknad, en läxa som tv-producenter och marknader för konsumentprodukter redan lärt sig, säger Rama Bijapurkar, marknadskonsult och författare av “Winning in the Indian Market: Understanding the Transformation of Consumer India.”

”Om man vill nå en biljon människor, eller en halv billjon människor, och man vill skapa ett band med dem, har man inget annat val än att använda flera språk”, säger hon.

Till och med bland den övervägande delen engelskspråkiga webbanvändare på runt 50 miljoner i Indien idag, föredrar nästa tre fjärdedelar att läsa på sitt lokalspråk, enligt en undersökning utförd av JuxtConsult, ett forskningsföretag som forskar kring den indiska marknaden. Många kan inte hitta det innehåll som de söker. ”Det finns en stor brist på lokalspråkigt innehåll”, säger Sanjay Tiwari, vd på JuxtConsult.

Ett Microsoft-initiativ, Project Bhasha, koordinerar indiska akademikers, lokala företags och programutvecklares ansträngningar för att expandera datorisering på regionala språk. Projektets webbplats, som har tusentals registrerade medlemmar, refererar till språk som ”en av huvudorsakerna till den digitala fördelningen” i Indien.

Företaget ser också en växande efterfråga från indiska statliga verksamheter och företag som skapar offentliga onlinetjänster på lokala språk.

”Ju fler av dessa företag som vill införa sina tjänster på den indiska landsbygden eller mindre städer, desto viktigare blir det att de kommunicerar med sina kunder på lokala språk, säger Pradeep Parappil, program manager på Microsoft.

Projektets webbplats, BhashaIndia.com, erbjuder användarredigerade ordlistor på lokalspråk med tekniktermer och ord med slanginnebörd i socialt nätverkande.

I december, startade Yahoo och Jagran Group, en stor hinduisk tidningsförläggare Jagran.com, en portal på det hinduiska språket, modersmål för 420 miljoner indier.

Yahoo, som även erbjuder e-post och annat innehåll på flera olika indiska språk, säger att Jagran.com har passerat sina förväntningar vad gäller användarsiffror.

”Lokalisering är nyckeln till framgång i länder som Indien”, säger Gopal Krishna, som övervakar konsumenttjänster Yahoo Indien.

Google introducerade nyligen nyhetsplatser på hinduiska och tre större sydindiska språk samt ett transkriptionsverktyg för att skriva på fem indiska språk. Sökmotorn fungerar på nio indiska språk och kan översätta sökresultat från den engelska webben till hinduiska och tillbaka.

Google-ingenjörer arbetar nu med röstigenkänning, översättning, transkription och digital textläsning som man planerar att använda i andra utvecklingsländer.

Ram Prakash på Quillpad säger att han fick idén när vänner på Google berättade för honom att de hade jämfört Quillpad med Googles transkriptionsverktyg. Han säger att han tror att användningen av lokalspråk på webben kommer att stiga ännu mer än det antal indier som anstränger sig för att lära sig engelska.

”Det är därför som vi säger att engelskan inte är tillräckligt”, säger Ram Prakash, och reciterar Quillpads slogan. ”Människor vill ha framåtanda, och det vill lära sig engelska. Det är mycket bra, men engelska är inte tillräckligt för att täcka deras behov.”

error: Innehållet är skyddat

CE