CEöversättningsbyråAssamesiska – Professionell översättning till och från assamesiska

Assamesiska – Professionell översättning till och från assamesiska

CE är en ledande leverantör av assamesiska översättningstjänster med 25 års erfarenhet inom området. Vi är fast beslutna att leverera korrekta resultat för att fullt ut tillgodose våra kunders behov.

Våra inhemska assamesisktalande lingvister har den expertis som krävs för att genomföra projekt snabbt och effektivt samtidigt som de följer ditt projekts specifika krav.

Med våra assamesiska översättningstjänster kan du vara säker på att ditt projekt kommer att slutföras med lätthet och noggrannhet.

Typer av assamesiska översättningar som vi erbjuder

Assamesisk transkribering

Innebär konvertering av talat språk till skriftlig text.

Översättning av webbsidor på assamesiska

Innebär översättning av webbsidor och dess innehåll, inklusive texter, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Röstöversättning

Innebär inspelning av en röstöversättning på ett annat språk för en video- eller ljudproduktion.

Undertextöversättning

Innebär översättning och visning av skriven text i ett visuellt format, vanligtvis i filmer eller videor, som följer den talade dialogen.

Transkreation

En kreativ form av översättning som anpassar budskapet i en originaltext för att göra den mer lämplig för en målgrupp, samtidigt som dess innebörd bevaras.

Översikt över det assamesiska språket

Assamesiska är det officiella språket i Assam och den östra regionen i Indien. Det är ett östligt indoariskt språk som delvis utvecklats från gammalassamesiska, vilket resulterat i en unik assamesisk dialekt som främst talas i Assams Brahmaputra Valley. Assamesiska delar sina rötter med Assambora Kachari-språket från vilket det härrör och har sina distinkta egenskaper, till exempel dess användning av språkliga prefix, brist på genus och dess speciella preferens för substantiv över verb.

Dessutom inkluderas även betydande element från andra angränsande språk. Dess ursprung kan spåras tillbaka till den proto-indo-ariska språkgruppen som var under utveckling omkring 2000 f.Kr. när de tidigaste ariska stammarna migrerade till norra Indien.

Det skriftliga skriptet som kallas Brahmi Madhabani uppstod runt slutet av 800-talet eller början av 900-talet e.Kr. Detta skript dominerar fortfarande den traditionella assamesiska litteraturen medan den moderna formen av assamesiska använder latinska ortografier och innehåller många lånade ord från engelska, sanskrit och andra regionala språk.

Hur du får våra professionella assamesiska översättningar

  • Fyll i det nedanstående mailformuläret
  • Bifoga dokumenten som ska översättas
  • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
  • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med assamesiska översättningstjänster från CE översättningsbyrå

  • CE är ett professionellt översättningsföretag med över 25 års erfarenhet av översättning på över 70 språk
  • Vi erbjuder assamesiska översättningar åt företag såväl som privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
  • Vi har ett team av erfarna översättare som är experter på det assamesiska språket
  • Våra översättningstjänster är korrekta och pålitliga, vilket säkerställer att ditt budskap kommuniceras effektivt
  • Vi erbjuder en rad tjänster som passar dina behov, från dokumentöversättning till webbplatslokalisering

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert och se hur vi kan hjälpa dig att ta ditt företag till nästa nivå!

Certifierade assamesiska översättningar

CE är stolta över att erbjuda certifierade assamesiska översättningar åt kunder över hela världen. Våra certifierade översättningstjänster erbjuds på ett av Indiens äldsta språk, assamesiska. Våra certifierade översättare är specialiserade på certifierad dokumentöversättning från svenska och engelska till assamesiska och vice versa, även till andra språk, och ser till att du kan vara säker på att kvaliteten i dina dokument hanteras med noggrann precision. Så, om du letar efter certifierade assamesiska översättningstjänster med fokus på kvalitet kan du lita på oss.

Assamesiska översättningar åt olika branscher

Statliga översättningar

Detta inkluderar översättning av lagar, förordningar och andra statligt utfärdade dokument samt domstolshandlingar, motioner och andra juridiska dokument.

Hälso- och sjukvårdsöversättningar

Detta omfattar översättning av medicinska rapporter, instruktioner för användning av medicinsk utrustning och annat hälso- och sjukvårdsrelaterat material.

Programvaru- och webbplatsöversättningar

Detta innebär översättning av programvarugränssnitt, programspecifikationer, tekniska rapporter och andra teknikrelaterade dokument.

Företagsöversättningar

Detta inkluderar översättning av affärsplaner, finansiella rapporter och andra affärsrelaterade dokument.

Tekniska översättningar

Används vid översättning av tekniska specifikationer, produktmanualer och forskningsrapporter.

Programvaruöversättningar

CE översättningsbyrå tillhandahåller tillförlitliga och korrekta assamesiska översättningstjänster för programvara. De är skräddarsydda för målgruppen, vilket gör att vi kan leverera översättningar av hög kvalitet med förståelse för kulturella nyanser.

Vi förstår vikten av assamesisk översättning av programvara och kompromissar aldrig med noggrannhet eller professionalitet. Våra översättare har stor erfarenhet och ser till att alla assamesiska programvaruöversättningar är exakta och tydliga.

Med CE blir era assamesiska översättningar av programvara gjorda snabbare och med mindre stress, vilket resulterar i oklanderliga resultat varje gång.

Översättning av assamesiska affärsdokument

Finansiella rapporter

Översättningar av finansiella rapporter, balansredovisningar, resultatredovisningar och andra finansiella dokument.

Företagspolicyer

Översättningar av företagets policyer, rutiner och riktlinjer.

Affärskontrakt

Översättningar av affärskontrakt, avtal och förhandlingar.

Affärskorrespondens

Översättningar av e-post, brev och andra former av korrespondens.

Produktkataloger

Översättning av produktkataloger, tekniska specifikationer och datablad.

HR-dokument

Översättningar av arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra HR-dokument.

Juridiska assamesiska översättningar

CE översättningsbyrå tillhandahåller juridiska assamesiska översättningstjänster som är oöverträffade i kvalitet och noggrannhet. Med över 25 års erfarenhet av juridisk översättning kan vårt team av juridiska språkexperter förse dig med den högsta nivån av juridiska assamesiska översättningar.

Våra juridiska översättare kommer att se till att översättningarna förmedlar din juridiska information korrekt, utan att tumma på kvaliteten av allt från juridiska dokument till webbplatslokalisering och transkriptioner.

Oavsett om du behöver juridiska översättningar för en rättssal eller ett juridiskt uttalande, är vi redo att förse dig med förstklassiga juridiska assamesiska översättningstjänster.

Domstolsinlagor

Assamesiska översättningar av domstolsinlagor, inklusive klagomål, motioner och andra juridiska handlingar.

Patent

Assamesiska översättningar av patentansökningar och andra immateriella dokument.

Juridiska rapporter

Assamesiska översättningar av juridiska rapporter, expertvittnesrapporter och andra juridiska dokument.

Myndighetsdokument

Assamesiska översättningar av myndighetsdokument, inklusive licensansökningar.

Storleken på den assamesisktalande marknaden

Assamesiska är ett språk som talas av folket i den indiska delstaten Assam och de omgivande områdena. Enligt de senaste folkräkningsuppgifterna från Indien är antalet personer som talar assamesiska som sitt modersmål cirka 13 miljoner.

Den assamesisktalande marknaden är främst koncentrerad till den nordöstra regionen i Indien, framför allt i delstaten Assam. Det är viktigt att notera att storleken på den assamesisktalande marknaden bara är en faktor att tänka på när man beslutar om man ska översätta till assamesiska.

Andra faktorer, som utbildningsnivån och läskunnigheten bland assamesiska talare, närvaron av andra språk i regionen och den kulturella och ekonomiska betydelsen av det assamesiska samhället, kan också spela en roll för att bestämma den potentiella räckvidden och effekten av översättningar till assamesiska.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök