VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

vti.se

180507-presentation-regeringsuppdrag-mikroplastutslapp
20150760
acciaro-20171207
agren-20171207
aka-sakert_arab
aka-sakert_eng
aka-sakert_farsi
aka-sakert_serbcro
aka-sakert_sv
atgarder-mot-trafikfarlig-anvandning-av-kommunikationsutrustning-under-korning
aud-tennoi-toi
bengt-nilsson-skanetrafiken
block-1-1—lundmark—vad-gor-trafikverket—friktion
block-1-2—hjort—friktion
block-1-3—jacobsson—polering-av-asfaltbelaggning
block-2-1—sandberg—history-of-skid-resistance
block-2-2—schmidt—friktionsmalinger-i-danmark
block-2-3—sund—sommerfriksjon-norge
block-2-4—sjogren—friktion-i-sverige
block-3-1—christensen—mc-friktion
block-3-2—stenbeck—motormannen
block-3-3—granlund—vagfriktionens-overraskande-moment
block-4-1—landfors—officiell-presentation-publik—volvo-cars–road-friction-information
block-4-2—hjort—dackens-betydelse
block-4-3—wendel—kvalitetssakring-vid-belaggningsarbete
block-4-4—wendel—trafikverkets-handlingsplan-avseende-sommarfriktion
cullinane-and-vierth-20171207
delredovisning_samkost_3
deltagarlista14-feb
deltargarlista-workshop2
enza-lissandrello-presentation-aarhus-workshop-101012
epam_scientific_committe_20120227
epam-programme-web
estimating-the-marginal-costs-for-road-infrastructure-reinvestment
fagergren-20171207
final-conference-presentation-naess
garme-20171207
hakon-rasmussen_101012
heavy-vehicle-simulator-hvs1
hotel-reservation-form_oceansuites_revised
hotel-reservation-form_oriental-hotel_revised
hotel-reservation-form_ramada-plaza-jeju_revised3
ingela-bendrot–towards-zero-together
innovations-for-public-transport
invitation-to-workshop-in-trondheim—unpacking-the-packages
iso_14001_2017_eng
iso_14001_2017_sv
iso-9001_2008-cert-2015-18
jarnvagens-marginalkostnader-for-buller_slutversion
karta-kth-campus
karta-transportforum_klar_web
kent-gustafson–closing-adress-and-summary
manual-for-ltpp-2017
margie-peden-supporting-a-decade-of-action-for-road-safety
marginal-cost-of-rail-infrastructure-maintenance
marginal-cost-of-road-operation-and-maintenance
marginal-costs-level-crossing-accidents
matserie_rattfylleri_110503
miljopakken-engelsk-seminar
morotter_projektbeskrivning
mosel-modal-shift-for-an-environmental-lift
n4-2015
niels-petter-mohr_-101012
ole-sorensen_101012
pdf-final-program–integrating-land-use-and-public-transport-planning
pecharda
popversion_hur_mycket_cyklas_det_2012_088_webb-_o_utskrift
presentation_thomaslinder
prislista-vaglab_2018_english
prislista-vaglab_2018
program-transportforum-2018-01-09
psaraftis-20171207-paper
psaraftis-20171207-presentation
remiss-20170404
Läs mer →

0

Vinnova – Verket för innovationssystem

Vinnova – Verket för innovationssystem

vinnova.se

3d-sound-design
518fdba3-4e40-4d40-a466-ec964f9bc5ab833215
2002-02295-vinnforsk
2003-00032-slutrapport
2003-01486-rapp
2003-02728-miljodriven-teknikutveckling
2003-02842-rapp
2004-00065-inkubator
2004-00065-personrorlighet
2004-00065-strategi-for-transportrelaterad-fud
2004-00968-sakerhetsforskning
2004-02841-fouprogram-produktionsteknik-fordonstelematik
2004-03078-strategier-for-tillvaxt-bioteknik
2006–01664-elektronikstrategi-2006
2006-01469-huvuddokument
2006-01487-offentlig-upphandling
2006-01563-nationellt-fou-program-skogs–och-traindustrin
2006-01704-personrorlighet_programforslag1
2006-01706-stalforskningsprogram
2006-01824-flygteknik
2006-02048-forskningssamarbete-bioteknik
2006-02048-rapp
2006-02865-rapp
2006-03658-flyg-och-rymd
2006-03659-fordon
2006-03660-lakemedel-bioteknik-och-medicinteknik
2006-03661-metallurgi
2006-03662-skog-och-tra
2006-03663-it-och-telekom
2006-04064-rapp
2006-04079-analys-eu
2006-04079-rapp-effektanalys
2006-stod-till-utvecklingsprojekt
2007-00298-rapp
2007-00988-rapp
2007-02271-rapp
2007-03595-rapp
2007-04079-del-1
2007-04079-del-2
2007-04079-reg-pol
2008-02275-rapp
2008-04113eng
2008-04254-rapp
2008-04396-rapp
2008-04400-nationell-strategi-for-nanoteknik
2008-04402-effektanalys-sme
2008-04402-effektanalys-tillverkning
2008-04413sv
2009_04911_rapp
2009-00071_sv
2009-00073eng
2009-00077eng
2009-00078eng
2009-00078sv
2009-00079eng
2009-00079sv
2009-00086eng
2009-00086sv
2009-00087eng
2009-00087sv
2009-00089eng
2009-00089sv
2009-00090eng
2009-00090sv
2009-00091_en
2009-00091_sv
2009-00104eng
2009-00104sv
2009-00113eng
2009-00132sv
2009-00256-remote
2009-00271eng
2009-00271sv
2009-00278_publik_en
2009-00278_publik_sv
Läs mer →

0

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet

vr.se

1_Uppdrag_om_utlysning_utvärrd_o_bedömn_strategisk_forskn_omr_dnr_111_2008_7822
05_09+Clinical+Research
2016-7060
2016-7061
2016-7062
2016-7211
2017-10-16_Yttrande_Ändringar_i_författningar
2017-5783
100126_VR-Remissyttrande_Omreglerad+apoteksmarknad_S2009-10294-HS
100203_VR-Remissyttrande_Promemoria+Nya+villkor+statligt+stöd+kulturtidskrifter
100209_VR-Remissyttrande_+Betänkandet+Strategi+för+myndigh+arb+med+e-förvaltn
100211_VR-Remissyttrande_Förslag+till+ökad+organisatorisk+frihet+för+statl+univ+o+högskolor
100216_VR-Remissyttrande_Förslag+på+en+oberoende+granskn+funktion+för+hälso+o+sjukvården
100315_VR-Remissyttrande_31-1034-10_Förslag+föreskrifter+om+ändring+djurskyddsmyndighetens+föreskrifter
100525_VR-Remissyttrande_spela+samman_en+ny+modell+för+statens+stöd+till+regional+kulturverksamhet+(SOU+2010_11)
100601_VR-Remissyttrande_Ds+2010-13_Genomförande+av+bestämmelsen+om+sjukhusundantag
100629_VR-Remissyttrande_Strålsäkerhetsmyndighetens+förslag+till+nya+avgiftsnivåer_2008-463
101215_VR-Remissyttrande_SOU+2010-56_Betänkandet+Innovationsupphandling
101220_VR-Remissyttrande_Jo2010_2979_Kunskapsförsörjning_havs_vattenmynd
131127-caela-NeIC_ongoing_activities_3
ALF-avtal+2015
ALF+panel+3+Self-Evaluation
Alignment+för+ERA_MW+2016
Andersen+VR+180129
Announcement+RACIRI+2018_4
ARNTstrategi20091221
Arsredovisning+2005
Assessment+criteria+Panel+1
avtal_fr-sv+coop+constr+neutr+inst
avtal_fr-sv+coop+energy+and+climate
Avtal+med+Fr+om+kärntekn+forskn
Bedömning_linnéstöd_webb
Befattningsutredn080429
Begrepp+om+forskningsfusk,+Rapport+till+Vetenskapsrådet
Beredningshandbok_2018_HS_SV
Beredningshandbok+IPD+vår+2018,+slutlig
Beredningshandbok+KF+2016
Beredningshandbok+Konferensbidrag+våren+2018
Beredningshandbok+UV+2018
Beslut_forskningsinfrastruktur_2017
Beslut+expertpanel+ALF+2
Beslut+expertpanel+ALF+3
Betygsbeslut
Betänkande_Rapport_från_Bergwallkommissionen+(SOU+201552)
Beviljade_projektbidrag_inom_forskning_om_civilsamhallet_HS_2011
Beviljade+bidrag+3R_090910
BeviljadeKFI20071126
bibliometriindikator-uppdrag
Bibliometrisk-indikator-som+underlag-for+medelsfordelning
bibliometriskindikator
Bibliometriskt+underlag+för+medelsfördelning_140512
BibliometriUppdrag2010-05-27
Bilaga+1+Exempel+utvärderingsunderlag+Panel+2+del+1
Bilaga+1+Inkomna+ansokningar+strategiska+forskningsomr
Bilaga+2+Exempel+självvärderingsformulär+Panel+3+del+1
Bilaga+3+Exempel+självvärdeirng+Panel+2++del+3
Bilaga+3+Slutliga+yttranden+per+strategiskt+forskningsomr
Bilaga+4+Kliniska+studier+ALF+utvärdering+Panel+2
Bilaga1.SFO
Bilaga2.SFO.slut
bioethics statement
Biologiskmangfald2010.14
Blasa i visselpipan
Brasilien+Memorandum+of+Understanding
Call_for_grant_applications_Strategic_Areas_VR2
CarloRizzuto
ClinicalTrials_PP
Commission_model+for+resource+allocation
Conclusions of the workshop
Conference+report_Joint+Nordic+Focus+on+Research+Infrastructures
Conflict+of+Intereste_april2014
CV_SvenStafstrom+2016
CV-gd-2014-06-12
Läs mer →

0

Världskulturmuséerna

Världskulturmuséerna

varldskulturmuseerna.se

120613_press_release_Secret_love_ENG
130321_Pressmeddelande Jubileum
130514_Faktablad Krigardrottningen
130514_Faktablad kungens gåva
130816_faktablad_Afrikanska_mästerverk
140616_PM_indiansommar
141014_PM_theothercamera
160929 Regeringsuppdrag Ekonomiska förutsättningar SMVK
160929 Regerinsguppdrag Världskulturuppdraget SMVK
A New Layer Press
ABC-test
Abstracts symposium 31 mars
Affisch-Xism_FINAL
Ancient Egyptian Coffins_low
Ann Follin apr-2016 med bild
Anna Laine, Looking and drawing
AnnaLindhReport2010
Arabic
Arbetsblad Ursprungsfolk i tre klimat
Arbetsblad – Genus, familj och sexualitet
Arbetsblad – Ursprungsfolkens religioner och världsbild
Arbetsblad -Världens historia, kolonialism
Arbetsblad Konst och hantverk
Arbetsblad_nordamerikas Indianer
beijingÖstasiatiskaMuseet
blisskarta_vkm
BMFEA backlist December 2016
Läs mer →

0

Vårdanalys

Vårdanalys

vardanalys.se

2012-5-Patientcentrering-i-svensk-hälso-och-sjukvård
2012-7-Patientcenteredness-v7-0-web
2013_5_vad-är-nyttan-med-hälsoekonomiska-bedömningar-av-klinikläkemedel
2013-1-Vårdval_webb_final
2013-2_webb
2013-3-Centralisering-med-patienten-i-centrum-web
2013-4-Vad-vill-patienten-veta-för-att-välja-web
2013-6-Satsningen-på-nationella-kvalitetsregister
2013-7-PRIO
2013-8-Statens-styrning-av-vården-och-omsorgen-med-prestationsbaserad-ersättning
2013-9-Ur-led-är-tiden
2013-10-Produktivitetsskillnader-i-äldreomsorgen
2014-1-Vem-vill-veta-vad-för-att-välja
2014-2-VIP-i-vården
2014-3-Låt-den-rätte-komma-in
2014-4-Värdefullt-men-inte-fullvärdigt
2014-5-Konkurrens-kontrakt-och-kvalitet-hälso-och-sjukvård-i-privat-regi
2014-6-Utvärdering-av-PRIO-psykisk-ohälsa
2014-7-En-mer-jämlik-vård-är-möjlig_webb
2014-8-Strukturreformer-i-hälso-och-sjukvårdssystem
2014-9-Registrera-flera-eller-analysera-mera-web
2014-10-Stärkt-dialog-för-ökad-utvecklingskraft_webb
2014-11-Vården-ur-patienternas-perspektiv
2015-1-Patientlagen-i-praktiken
2015-2-Mot-en-mer-effektiv-och-jämlik-användning-av-medicinteknik
2015-3-tandlosa-tandvardsstod
2015-4-Sjukt-engagerad-webb
2015-5-Varierande-väntan-på-vård
2017-1-Överenskommelser-inom-missbruks-och-beroendevård_webb
2017-2-Lag-utan-genomslag-webb
2017-3-en-primar-angelagenhet-web
2017-4-Lapptäcke-med-otillräcklig-täckning_webb
2017-5-Ordning-i-leden_webb
2017-6-loftesfri-garanti-web
2017-7-vf-web
2017-08-rapport_vf-web
2017-9-rapport-web
2017-10-rapport-web
Act-Without-Impact-Summary-2017-2
Analysplan-2018-final-web
Befolkningens-värdering-av-alternativa-former-för-äldreomsorg-–-en-studie-av-betalningsvilja
Bilaga-4-Psykisk-hälsa-ett-gemensamt-ansvar-Uppföljning-insatser-PRIO
Borttagande-av-obligatorisk-LOV-beslutad
Chefers-syn-på-förbättringsarbete-i-hälso-och-sjukvården
Dnr-3280-2017-Regleringsbrev-för-budgetåret-2018
En-mer-samlad-myndighetsstruktur-inom-folkhälsoområdet
En-samlad-kunskapsstyrning-för-hälso-och-sjukvård-och-socialtjänst
Förebygga-för-att-överbrygga-rapport-2016_4
Health-care-from-the-perspective-of-Primary-Care-Physicians-IHP-2015-summary
Hemtjänst-vård-och-omsorgsboende-eller-mitt-emellan.-Ett-kunskapsunderlag-för-planeringen-av-morgondagens-äldreomsorg
Hinder-och-möjligheter-för-att-öka-patientlagens-genomslag
Inspektion-för-vård-och-omsorg
LOB-rapport-web
Lång-väg-till-patientnytta-en-uppföljning-av-nationella-riktlinjers-inverkan-på-vården-i-ett-decentraliserat-system
Missar-vi-målen-med-missbruks-och-beroendevården-om-uppföljning-av-resultat-ur-ett-patient-och-brukarperspektiv
Ny-myndighet-för-infrastrukturfrågor-för-vård-och-apotek
Omotiverade-skillnader-i-socialtjänsten
Patientenkät-enkät-A-medborgare-160929
Patientenkät-enkät-B-patienter-160929
Patientenkät-enkät-C-vårdnadshavare-160929
Patientlagen_slutrapport_ppt
PM_2016-6_Äldreomsorgen-år-2025
PM_2016-7-Ändamålsenliga-journalsystem-i-primärvården_webb
PM_2017-1_primarvarden_final
PM-2013-1-Satsningen-på-nationella-kvalitetsregister
PM-2013-2
PM-2013-3-Hur-kan-man-identifiera-omotiverade-väsentliga-skillnader-i-vården
PM-2014-2-Integritet-i-hälso-och-sjukvården-ur-ett-patient-och-medborgarperspektiv
PM-2014-3-Nationella-kvalitetsregisters-täckningsgrad_web
PM-2015-1-webversion
PM-2017-2-rapport-web
PM-2017-3-Forsta-linjens-vard
PM-2017-4-primarvard-europa-final
PM-2017-5-primärvard-belysning-final
PM2014-1_Vårdval-och-vårdutnyttjande
PM2014-4-Utvärdering-av-klinikläkemedel-internationell-exempel
Powerpoint-ledarskapsrapporten-slutpresentation-webb-v-2
PPT-webb-Löftesfri-garanti-171006
Presentation-samordnad-vård-och-omsorg_ny2
Läs mer →

0

Uppsala universitet

Uppsala universitet

uu.se

_LFP 2012 web
-id—och-l–rdomshistoria-alumnstudie-0708
-retagsekonomi-alumnstudie-0809
[P4350] FullMono-IB5 180405 4
1. Bäcklund UU Inledning fm Grants Day 2017-11-22
1. UU_UUI Inledning em Grants Day 2017-11-22
2. Bolund Junior Faculty_presentation_GrantsDayNov2017
2. SSF Jan Fahleson kort 2017-11-22
03 Redovisning av miljöledningsarbetet 2014
3. Mistra Johan Edman UU Grants Day 2017-11-22
3Dfast_JUR2008_428
3Dkomp_JU2004-9259-L1
4. Alderborn COST Grants day
4. Swedish Energy Agency in English UU 2017-11-22
4.Essä-Andersson
05-Rapport 5 Farm_170201
5. Edström career Grants 2017
5. Vinnova Landgren 171122
06-Rapport 6 Hist-Fil_170210
Läs mer →

0

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

upphandlingsmyndigheten.se

15-7_elektronisk_inkopsprocess
15-0148_yttrande-lex-laval
16-0072_yttrande-civilsamhalle
2010_1
2010-8
2010-9
2012-1
2012-5
2015_1_inkopsammaslag_webb160226
2016_2_avtalsforvaltning
2016_3_ersattningsformer_webb
2017_4_korruption_webb
a5_kemikaliekrav_hr_87883
affisch_a3_webbutbildning_giftfriforskola_ny
ar-overprovningar-ett-problem_180205_webb
arbetsrattsliga-villkor
arsredovisning-2015
arsredovisning-2016-upphandlingsmyndigheten
avgransningar_forutsattningar_dryckes_varuautomater
avgransningar_forutsattningar_fordonskalkylatorn
avgransningar_forutsattningar_kalkylator_inomhusbelysning
avgransningar_forutsattningar_kalkylator_tv
avgransningar_forutsattningar_kalkylatorn_projektorer
avgransningar_forutsattningar_kottkalkylatorn
battre-verksamhet-genom-medvetna-val-vid-inkop_anna-lipkin_uhm
bilaga-1-villkor-for-arbetstagare-som-utfor-arbete-som-omfattas-av-installationsavtalet_171127
bilaga-2—forteckning-over-sociala-tjanster-och-andra-sarskilda-tjanster
bilaga-2-villkor-for-arbetstagare-som-utfor-arbete-som-omfattas-av-riksavtalet-for-maleriyrket_171127
bilaga-3-villkor-for-arbetstagare-som-utfor-arbete-som-omfattas-av-byggavtalet_171127
bilaga-4-ovriga-villkor-for-arbetstagare-som-utfor-arbete-i-bergrum-eller-dykeriarbete_171127
bilaga-a_information-som-ska-tillhandahallas-med-produkten
bilaga-b_markning-for-laboratoriehandske-med-personskydd
bilaga-c–kemikalier-och-allergen-vid-tillverkning-av-handskar
bilaga-tillampning-av-lou-med-anledning-av-flyktingsituationen
branschdialog—strategi-och-dialog-kalmar-2017-11-07
britta-floren-rise-klimatdialogen-18-19-oktober-2017
broschyr_strategiskt_inkop_a5_ensidig_low
broschyr-6-myter_uhm-ny-180118
broschyr-6-myter_uhm
broschyr-lcc-strategiskt-arbete-kring-livscykelkostnader_webb
checklista-maltidstjanster
de-viktigaste-forandringarna-i-nya-upphandlingsreglerna
delivering-sustainability-through-public-procurement—crossrail-case-study
delredovisning
deltagardok_funktion
dnr-uhm-2017-0083
e-handel_it-stod
e-handel_organistation
e-handel_processer
e-handel_strategistyrning
e-handel_uppfoljninganalys
en-forbattring-av-den-inre-marknaden-mer-mojligheter-for-enskilda-och-foretag
en-small-business-act-for-europa
erfarenheter_och_effekter_av_miljokrav_pa_transporter_i_upphandlingar
erfarenheter-av-elektroniskt-stod-vid-offentlig-uphandling
ersattningsformer_kortversion_webbny
espd
exempel_dialog_harnosandskommun_livsmedel_webb_uppdaterad
exempel_dialog_riksbanken_lokalvard_webb_uppdaterad
exempel_dialog_sva_kabinettdiskmaskin_webb_uppdaterad
exempel_dialog_ucfalun_rokdykarutrustning_webb_uppdaterad
exempel_halmstad_fastighet_funktionsupphandling_webb_uppdaterad
exempel_inkop_gavleborg_funktionsupphandling_webb_uppdaterad
exempel_inkopgavleborg_pr_dialog_webb_uppdaterad
exempel_innovation_regionskane_forkladen_webb_uppdaterad
exempel_innovationsupphandling_larmstall_gbg_webb_uppdaterad
exempel_innovationsupphandling_sakerskarvning_4s_webb_uppdaterad
exempel_kollektivtrafikmynd_vnorrland_skolskjuts_dialog_webb_uppdaterad
exempel_simrishamn_fordon_dialog_webb_uppdaterad
exempel_simrishamns_kommun_funktionsupphandling_webb_uppdaterad
exempel_sollentuna_flytttjanst_dialog_webb_uppdaterad
exempel_stockholms_landsting_dialog_webb_uppdaterad
exempel_vasteras_stad_funktionsupphandling_webb_uppdaterad
exempel_vasterviks_kommun_funktionsupphandling_webb_uppdaterad
exempelblad_bestallarnatverk_konstgras
exempelblad_bestallarnatverk_valfardsteknik
exempelblad_post_telestyrelsen_funktionsupphandling_webb
exempelblad_sic_kamk_taxitjanster_dialog_webb
exempelblad-_innovation_regionskane_forkladen_webb
Läs mer →

0

Umeå universitet

Umeå universitet

umu.se

-16-uk-protokoll
-50-foredragningslista-uk-180517
-handlaggningsordning-for-stodbrev-fran-rektor-till-nationella-ansokningar
-protokoll-fakultetsnamnd-2015_09_15
-version2-webwozzopweek17
1.1-447-15genusundervisning
1.1-570-17betygsnamnd
1.1-647-15handlaggningsordningvbvp
1.1-958-16kollegialgranskning
1.3.2-387-16humlabuppdrag
1.3.2-1586-16avsattningmedelexternaforelasare
1.6.2-579-15aktivitetsplan16-18
1.6.2-579-15uppfoljningaktivitetsplan2016
1.6.2-663-16rapportstudentskrivelsen
1FK067
1FK068
1FK069
1FK070
1FK071
1FK072
1FK073
1FK074
1FK075
1FK076
1FK077
1FK078
1FK079
1FK080
1FK081
1FK082
1FK083
1FK084
1FK086
1FK087
1FK088
1FK089
1FK090
2-1-PB
3.1.4-321-14poanggrans
4vecprob
5DA000_201005
5DA000_201006
5DV005_200804
5DV005_201119
5DV037_200836
5DV037_201124
5DV045_200701
5DV045_201124
5DV060_200701
5DV060_200935
5DV060_200936
5DV060_201305
5DV086_200801
5DV086_201124
5DV086_201201
5DV086_201207
5DV088_200804
5DV088_201124
5DV088_201201
5DV088_201435
5DV102_200904
5DV102_201124
5DV102_201144
5DV107_200936
5DV107_201022
5DV107_201222
5DV113_201034
5DV113_201101
5DV113_201102
5DV113_201720
5DV121_201102
5DV121_201139
5DV121_201144
5DV121_201449
5DV123_201102
5DV123_201720
5DV132_201139
5DV132_201435
Läs mer →

0

UKÄ – Universitetskanslersämbetet

UKÄ – Universitetskanslersämbetet

uka.se

8English-sid-65-68
31-1575-11-PM-Begransning-antal-provtillfallen
0102R+Nationella+ämnes-+och+programutvärderingar
0108R+Högskoleverkets+utvärderingar+-+från+bedömning+av+kvalitetsarbete+till+bedömning+av+kvalitet
0731R
0759R
1119R-kurser-inte-examen
1215R-hogskoleverkets-system-kvalitetsutvardering
1221R-utvardering-utbildningsresultat
1228R-kurser-inte-omfattas-kursfordringarna
2016-11-22-examenstillstand-roda-korsets-hogskola-kandidat-folkhalsovetenskap
2017-03-07-examenstillstand-karlstads-universitet-juristexamen
2017-03-07-examenstillstand-sophiahemmet-licentiatexamen-doktorsexamen
2017-03-27-examenstillstand-orebro-amneslarare-gymnasie-biologi-tillganglig
2017-04-11-examenstillstand-sodertorns-hogskola-socionomexamen
2017-04-18-examenstillstand-hogskolan-Dalarna-forskarniva-halsa-valfard
2017-05-16-examenstillstand-goteborgs-universitet-specialistsjukskoterskeexamen
2017-05-23-examenstillstand-Hogskolan-Dalarna-pedagogiskt-arbete
2017-05-30-examenstillstand-linneuniversitetet-konstnarlig-examen-design
2017-06-13-examenstillstand-jth-magister-teologi
2017-06-13-examenstillstand-jth-master-teologi
2017-06-13-examenstillstand-stiftelsen-hogskolan-i-jonkoping-civilingenjorsexamen
2017-06-13-examenstillstand-ths-masterexamen-manskliga-rattigheter
2017-06-20-examenstillstand-hogskolan-i-halmstad-tillampad-naturvetenskap
2017-06-27-examenstillstand-uppsala-universitet-specialpedagogexamen
2017-09-26-examenstillstand-hogskolan-dalarna-amneslararexamen-arabiska-7-9
2017-09-26-examenstillstand-hogskolan-dalarna-amneslararexamen-arabiska-gy
2017-10-25-examenstillstand-forsvarshogskolan-forsvar-krishantering-sakerhet
2017-10-25-examenstillstand-sodertornshogskola-licentiatexamen-doktorsexamen-utbildningsvetenskapliga-studier
2017-11-16-report-euroma-economics-master-programmes
2017-11-16-report-euroma-molecular-biology-master-programmes
2017-11-28-examenstillstand-forsvarshogskolan-avancerad-nivå
2017-12-06-examenstillstand-brunnsvik-konstnarlig-kandidatexamen
2017-12-06-rapport-tillsyn-regeltillampningen-hogskolan-i-boras
2017-12-06-rapport-tillsyn-regeltillampningen-malardalens-hogskola
2017-12-06-rapport-tillsyn-regeltillampningen-malmo-hogskola
2017-rattssaker-examination
2017-report-experiences-from-quality-evaluations-2011-2014
2018-01-30-examenstillstand-lund-amneslarare-religion-7-9
2018-01-30-examenstillstand-lund-amneslarare-religion-gy
2018-01-30-examenstillstand-miun-amneslarare-matematik-7-9
2018-01-30-examenstillstand-miun-amneslarare-matematik-gy
2018-02-20-delredovisning-UKAs-arbete-jamstalldhetsintegrering
amneskombinationer-lararutbildning
annual-report-1995
annual-report-1996
annual-report-1997
annual-report-1998
annual-report-1999
annual-report-2001
annual-report-2002
annual-report-2003
annual-report-2004
annual-report-2005
annual-report-2006
annual-report-2007
annual-report-2008
annual-report-2009
annual-report-2010
Arbetsmarknad-2013
Arbetstid-effektivitetsanalys-2014-1
Arsrapport-2013
arsrapport-2014
arsrapport-2015
arsrapport-2017-samverkan-om-kompetensforsorjning-i-halso-o-sjukvarden-framtidens-vardkompetens-2018-02-20
arsrapport-2017
arsrapport2016
arsredovisning-UKA-2015
arsredovisning-uka-2016
arsredovisning-UKA-2017
begreppsmanual-statistik
beskrivning-av-etableringsmattet-maj2016
beskrivning-sokande-antagna-maj2016
beslut-2017-11-28-pilotgranskning-kvalitetssakringarbete-hogskolan-dalarna
beslut-2017-11-28-pilotgranskning-kvalitetssakringarbete-newmaninstitutet
beslut-2017-11-28-pilotgranskning-kvalitetssakringsarbete-bth
beslut-2017-11-28-pilotgranskning-kvalitetssakringsarbete-umea-universitet
Läs mer →

0

UHR – Universitets- och högskolerådet

UHR – Universitets- och högskolerådet

uhr.se

1-fiche-explicative-en
1-internationell-mobilitet-pa-forskarutb
1-kartlaggning-av-studieavgifter
1-note-explicative-en
1-okad-interntionalisering
1b-elefanten-tanker-storre
1c-ladok-efter-utvecklingen-av-fas-2
1d-internationaliseringsutredningen
2-academic-staff
2-aktuell-debatt-i-norge-om-studieavgifter
2-migrationsarenden-for-studenter
2a-sa-gjorde-mah—examensbevis-i-nya-ladok
2b-remissvar-tilltradesutredningen
2c-ladok-och-vagen-mot-lund
2d-onodig-efterfragan
3-internasjonal-studentutveksling
3-tjansteleverantorsutredningen
3-utlandsorganisationen
3b-behorighetshantering-i-nya
3c-lus-forberedelser-for-nya-ladok
3d-hogskoleprovet
4-nytt-fran-suhf-expertgrupp
4-si-stod-till
4a-hur-moter-vi-heterogena-studentgrupper
5-brexit-konsekvenser
5a-rattssaker-antagning-och-examen
5b-en-nationell-strategi-for-validering
5d-korruption-och-paverkan
6a-digital-salstentamen-vid-orebro-universitet
6b-kommunikation-med-internationella-sokande
6d-sunet-nat-och-tjanster-for-effektivt-stod
7a-studieadministration-med-helhetsperspektiv
7b-nya-2018-och-i-framtiden
7c-vagen-till-e-arkivet
7d-dataskyddsforordningen-gdpr-och-studieadministrativa-system
8b-tillganglighet-pa-antagning.se
8c-emrex
8d-reell-kompetetens
12-5202-10-national-qualifications-framework
20-april_aleksandra-sjostrand_uhr
20-april_annika-ghafoori_uhr
20-april_b_hogskolan-vast
20-april_g_uppsala-universitet
20-april_kaisa-pesola_helsingfors-universitet
20-april_peter-barck-holst_uhr
20-april_workshop-f
21-april_a_karlstad-universitet
21-april_a_mangfaldsbyran-esmeralda
21-april_c_mats-edvardsson_uhr
21-april_d_uhr
21-april_e_linkopings-universitet
21-april_e_orebro-universitet
21-april_h_ann-marie-eriksson_gu
21-april_h_centrum-for-supplemental-instruction-i-lund
21-april_j_sfs
21-april_soren-kristensen_dk
21-april-workshop-j-hogskolan-kristianstad
21-april-workshop-j
1212r-certification-swedish-nqf-eng3
1220r-bedomning-utlandsk-utbildning
2009_numerical_questions2
2009_numerical_solutions2
2009_verbal_questions2
2009_verbal_solutions2
2016-10-24_rapport_i_samband_med_sista_anmalningsdag_vt2017
2017-01-03_uhr-rapport-statistik-i-samband-med-andra-urval-vt-2017
2017-04-19_uhr-replik_sydsvenskan
15622_multicultural_guidance_and_counselling
28083_living_and_learning
32427_faktaa_1_2014_hidden_competences
050218_qf_ehea
79134_euroguidance_networks_highlights_of_the_year_2015_low_quality
139598
160511-borjesson-bryntesson-transnationella-utbildningsstrategier
abc-tabellen-2
Läs mer →

0
Page 1 of 17 12345...»
error: Innehållet är skyddat