CEöversättningsbyråAmerikansk rättvisa på andra språk

Amerikansk rättvisa på andra språk

Innehållsförteckning

Den internationella telefonlinjen ansluten mellan en rättssal i Los Angeles och en mobiltelefon 1 500 mil därifrån i Texcoco, Mexico, avbröts upprepade gånger och det var ofta svårt att höra.

Men på den linjen hängde de konstitutionella rättigheterna för Candido Ortiz, anklagad för försök till mord p.g.a. att han i berusat tillstånd slagit en man med en söndrig ölflaska. Den 20-årige Ortiz talade en variant av mixe, ett språk som används av cirka 7 000 människor i den södra mexikanska staten Oaxaca.

I ett fall som till och med är ovanligt för Los Angeles, en plats som vissa kallar ett centrum av domstolstolkar, var domstolspersonalen oförmögen att hitta någon i USA som kunde översätta för Ortiz. En tre månaders lång sökning ledde så småningom till Eduardo Diaz, en universitetsstudent i Mexico.

Vid Ortiz förberedande domstolsförhandling tolkade Diaz via telefonkonferens från Mexico över en högtalartelefon. En spansk domstolstolk översatte förhandlingarna från engelska till spanska, och Diaz översatte från spanska till quetzaltepec mixe.

Kaliforniens lagar garanterar en åtalad rätten till en tolk i alla brottmålsprocesser. I Los Angeles County, där mer än en tredjedel av befolkningen är utrikesfödd och mer än hälften talar ett annat språk än engelska i hemmet, innebär det ibland att domstolspersonalen skickas i väg för att leta efter personer som talar chuukesiska, marshallesiska, mexikanskt teckenspråk eller q’anjob’al, ett mayaspråk.

”Vi är stolta över faktumet att över 100 språk representeras bland våra tolkar”, säger Greg Drapac, som varit ansvarig för domstolens tolktilldelning från 1997 till 2005. ”Vilket är fantastiskt, tills man inser att det finns över 6 000 levande språk.”

Det hänger på domstolstolkarna om en brottsåtalad förstår förhandlingarna och hans eller hennes rättigheter i rättssystemet. Felaktig tolkning kan leda till felaktiga vittnesmål, orättvisa domar eller svaromål där de åtalade skriftligen överlåter sina rättigheter utan att inse vilka konsekvenserna är, säger experter.

I de flesta fall registreras endast tolkens engelska översättning i domstolsakten. Juryn instrueras ofta till att förlita sig på tolkens version även om de förstår källspråket.

Efterfrågan på tolkar i urbefolkningsspråk som talas i Latinamerika har ökat med tillströmningen av invandrande arbetstagare från dessa samhällen. Domstolspersonal, som en gång i tiden automatiskt tilldelade spanska tolkar till alla som såg latinamerikanska ut, bli alltmer medvetna om den mångfald och de skillnader som finns inom invandrargrupper, säger Drapac.

Invandrare från ursprungsgrupper i Mexiko, som till stor del är enspråkiga och ofta endast talar begränsad spanska, är vana vid att bli illa behandlade i Mexico och klagar sällan när de tilldelas en tolk som inte talar deras språk, säger experter.

Polisen lyckades kommunicera med Ortiz på grundläggande spanska, men en domstolstolk uppmärksammade underligheter i sättet som Ortiz talade på. Han gav mycket korta svar, svarade inte på vissa frågor och de flesta meningarna blev fel, säger spansktolken Eric Valdez som tolkade vid förra månadens förberedande domstolsförhandling.

När den allmänna försvararen i fallet frågade Ortiz om han förstod spanska svarade han ”no todo” – inte allt, säger Valdez.

När en svarande eller ett vittne talar ett sällsynt språk kan det vara en utmaning bara att ta reda på vad det är för språk han eller hon talar när ingen kan kommunicera med personen ifråga. I Ortiz fall trodde ombuden från början att de skulle behöva en tolk i språket zapotec, indikerar domstolsakten. En spansktolk talade sedan om för domstolspersonalen att han trodde att Ortiz talade mixe, ett urbefolkningsspråk som talas i östra Oaxaca av en jordbruksbefolkning som i ökad takt har invandrat till norra Mexico och USA för att hitta arbete.

Så började sökandet efter en tolk.

Till och med bland ursprungsbefolkningsgrupper i Oaxaca talas mixe endast av några få människor. Och språket har fyra till åtta varianter som har vuxit isär över århundradena. Olika varianter av mixe kan vara så olika som franska jämfört med katalanska eller rumänska, säger David Tavarez, språkantropolog vid Vassar College.

En tolk som flögs in från San Francisco talade mixe alto, från den norra delen av Mixe-regionen, och kunde inte kommunicera med Ortiz, sade Michele Oken, som leder den högre domstolens tolkavdelning.

En tolk för mixe bajo togs sedan in, men det var återigen fel variant av mixe. Domstolen upptäckte till slut att Ortiz var från staden San Miguel Quetzaltepec, där quetzaltepec mixe, även kallat mixe medio del este talas.

Oken säger att de till slut hittade Diaz i november genom National Institute of Indigenous Languages (INALI) i Mexico. Diaz kunde inte flygas in till USA på grund av visumproblem och var tvungen att tolka över telefon.

Ortiz åtalades slutligen efter en tre timmar lång förberedande domstolsförhandling. Han talade inte under domstolsförhandlingen och gav inga tecken på hur mycket han förstod, säger Valdez.

error: Innehållet är skyddat

CE