1 Kohët e fundit, Forbes e shpalli Suedinë si vendin më të mirë në botë për të bërë biznes – një terren pjellor për investitorët

2 Suedia ka një PBB nominale për frymë prej 56,956$ dhe standardin më të lartë të jetesës kudo në botë

3 Ekonomia dixhitale më e përparuar në Evropë dhe shoqëria pa para në dorë më e zhvilluar në rajon

4 Indeksi i Konkurrencës Globale e ka renditur Suedinë si ekonominë më konkurruese në botë

5 Suedia konsiderohet të jetë kombi më inovativ i BE-së, me numrin më të madh të patentave për frymë

6 Suedia është pozicionuar më mirë se çdo vend tjetër në botë për të përmbushur Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së

KËSHILLIMI

 • Themelimi i kompanisë
 • Këshilla financiare | Planifikimi i taksave
 • Mundësitë e rritjes
 • Analiza e kapitalit njerëzor
 • Menaxhimi/përzgjedhja e TI-së
 • Ligjet dhe rregulloret
 • Optimizimi i strategjisë së marketingut
 • Nënkontraktimi i shërbimeve të zyrës
 • Efiçenca operacionale
 • Menaxhimi i riskut

ANALIZA E TREGUT

 • Ndërgjegjësimi dhe arritja e markës
 • Industritë tregtare
 • Parashikimet gjithëpërfshirëse
 • Produkte të konsumit
 • Tendencat demografike
 • Segmentimi i tregut
 • Anketat e opinionit publik
 • Realizueshmëria e produkteve/shërbimeve

HULUMTIMI

 • Informacion për biznesin
 • Raportet e kompanisë
 • Nxjerrja e të dhënave dhe ekstraktimi
 • Arkivat e qeverisë
 • Raportet hulumtuese
 • Monitorimi i medias
 • Të dhënat statistikore kombëtare
 • Rekrutimi | Headhunting

ZYRA VIRTUALE

 • Adresa e kompanisë në Stokholm/Suedi
 • Numri i telefonit me qendrën e thirrjeve
 • Transferimi i postës në mbarë botën
 • Mbështetje për klientët 24 orë

PËRKTHIMI

 • Në/nga mbi 70 gjuhë
 • Gjuhëtarë profesionistë, vendas, ekspertë
 • Garancia e cilësisë ISO 17100
0
VJET NË BIZNES
0
PARTNERË PROFESIONISTË
0
KLIENTË FANTASTIKË
0 %
KËNAQËSI E GARANTUAR
Zgjidhje të përshtatura
Çdo klient është i ndryshëm - çdo projekt është i ndryshëm - për këtë arsye ne gjithmonë përpiqemi të japim zgjidhje të përshtatura, të projektuara për t'iu përshtatur nevojave dhe objektivave tuaja specifike
Njohuri lokale
Lidhjet tona të ngushta me agjencitë qeveritare suedeze, institucionet dhe kompanitë na mundësojnë që t'i zgjidhim problemet tuaja shpejt dhe me lehtësi
Përfitoni nga ekspertiza jonë
Na lejoni që t'ju japim mbështetjen për të patur sukses - intuita që ne kemi siguruar gjatë viteve janë çelësi i suksesit tuaj në Suedi
Matjet dhe intuita
Të gjitha strategjitë dhe veprimet që ne propozojmë kanë rrugë të qarta për të matur ndikimin që ato kanë në qëllimet e biznesit dhe marketingut tuaj
Përsosuria e Shërbimit
Rezultatet tona janë të lidhura drejtpërdrejt me cilësinë e shërbimeve që ne ofrojmë, dhe përfundimisht me suksesin tuaj - ne jemi këtu për t'ju ndihmuar çdo hap të rrugës

Lajmet e fundit

Le të shqyrtojmë mundësitë!

Na kontaktoni për të mësuar më shumë

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Suedia

info@ce.se
albanian@ce.se

+46 8 55 11 07 00
+46 8 55 11 07 01