CEöversättningsbyråAholi – Professionell översättning till och från acholi

Aholi – Professionell översättning till och från acholi

CE översättningsbyrå fungerar utmärkt för företag som behöver högkvalitativa, professionella acholiöversättningar. Som certifierad språktjänsteleverantör med över 25 års erfarenhet är vi fast beslutna att förse våra internationella kunder med noggranna och kulturellt anpassade översättningar till och från acholi.

Vårt team av ackrediterade översättare garanterar att ditt projekt utförs korrekt, oavsett dess storlek eller komplexitet, samt ger råd och förslag som är skräddarsydda för dina specifika behov. Genom att anlita våra tjänster kan du vara trygg i vetskapen om att du får bästa tänkbara översättning och allmän support.

Acholiöversättningar utförda av CE översättningsbyrå

Dokumentöversättningar på acholi

Detta innebär översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och juridiska dokument från acholi till ett annat språk, eller vice versa.

Acholitranskribering

Detta innebär transkribering av ljud- eller videofiler på acholi till skriftlig text.

Acholi undertextningsöversättningar

Denna typ av tjänst innebär att man lägger på översatta undertexter till en video på acholi.

Certifierad acholiöversättning

Denna typ av tjänst innebär att man tar fram en certifierad översättning av ett dokument från acholi till ett annat språk, eller vice versa. Med översättningen medföljer ett noggrannhetsintyg, vilket intygar både översättningens korrekthet och pålitlighet.

Ursprunget och de främsta kännetecknen för acholi

Acholi tros ha sitt ursprung i de östra, centrala och södra delarna av Afrika. Det klassificeras som nilotiska, en gren av de nilo-sahariska språken, och talas främst i norra Uganda, södra Sudan och i östra delen av Demokratiska republiken Kongo.

Acholi har flera dialekter och skillnaderna avgörs främst av det geografiska läget – till exempel skiljer sig den regionala dialekten i Amuru från den i Adjumani. Detta språk har huvudsakliga egenskaper som inkluderar en syntax med subjekt-objekt-verb, prefix för substantivklasser och verbböjningar centrerade kring aspekt snarare än tempus. Acholi skiljer inte heller mellan singular- och pluralformer av substantiv och har inte heller någon könsskillnad när man hänvisar till föremål eller djur.

Förutom lokala variationer har den förblivit relativt oförändrad sedan den skapades – ett vittnesmål om djupet och motståndskraften i acholikulturen!

Hur du gör för att få en kostnadsfri offert för acholi-översättning

  • Fyll i den nedanstående mailformuläret
  • Bifoga dokumenten som ska översättas
  • Klicka på skicka och invänta svar från en av våra projektledare
  • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med översättningsföretaget CE när du vill översätta till eller från acholi

  • CE översättningsbyrå är ett professionellt översättningsföretag med över 20 års erfarenhet
  • Vårt företag översätter över 70 språk
  • Vi erbjuder acholiöversättningar för företag såväl som för privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
  • Vårt team av översättare har acholi som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
  • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och programvarulokalisering
  • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder en snabb handläggningstid för alla projekt

Certifierade acholiöversättningar

CE översättningsbyrå är stolta över att tillhandahålla certifierade acholiöversättningar av högsta kvalitet. Våra certifierade översättningstjänster på acholi är certifierade enligt branschstandard och vår uppmärksamhet på detaljer säkerställer att noggrannhet och flyt inte kompromissas.

Eftersom våra certifierade acholiöversättare har stor erfarenhet inom olika områden kan de hantera alla projekt, oavsett om det är korrespondens, tekniska dokument eller marknadsföringsinnehåll. Vi är fast beslutna om att möjliggöra internationell symbios mellan kulturer genom våra certifierade acholiöversättningar.

Acholiöversättningar åt olika branscher

Hälso- och sjukvårdsöversättning

Hälso- och sjukvården är en bransch som kräver översättningstjänster till acholi. Detta inkluderar översättning av patientinformation, medicinska rapporter och läkemedelsdokumentation.

Översättningar åt detaljhandeln

Detaljhandeln är en bransch som kräver översättningstjänster till acholi för produktbeskrivningar, annonser, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.

Turistöversättningar

Turismindustrin är en bransch som kräver översättningstjänster till acholi. Detta inkluderar översättning av turistguider, broschyrer och annat reserelaterat material.

Programvaru- och webbplatsöversättningar

Informationsteknik är en bransch som kräver översättningstjänster till acholi för tekniska manualer, programvaruapplikationer och andra teknikrelaterade dokument.

Media- och underhållningsöversättningar

Media- och underhållning är en bransch som kräver översättningstjänster till acholi för filmer, tv-program och andra former av underhållning.

Översättningar åt organisationer

Ideella och statliga organisationer behöver översättningstjänster till acholispråket för dokument som policyer, riktlinjer och rapporter.

Acholiöversättningar åt företag som vi erbjuder

Översättning av marknadsföring och reklam

Detta kan inkludera översättning av broschyrer, flygblad, produktkataloger och annonstexter.

Finansiella översättningar

Detta kan inkludera översättning av finansiella rapporter, årsredovisningar och affärsplaner.

Översättning av webbplatser

Detta kan inkludera översättning av webbplatsinnehåll, inklusive text, bilder och annat multimediainnehåll.

Tekniska översättningar

Detta kan inkludera översättning av tekniska dokument, inklusive användarmanualer, produktspecifikationer och tekniska ritningar.

Översättning av affärskorrespondens

Detta kan inkludera översättning av e-post, brev och annan affärskorrespondens.

HR-översättning

Detta kan inkludera översättning av personalhandböcker, policyer och förfaranden samt arbetsbeskrivningar.

Översättning av presentationer

Detta kan inkludera översättning av presentationer relaterade till affärsmöten, konferenser och utbildningsevenemang

Juridiska acholiöversättningar

Kontraktsöversättning

Detta kan inkludera översättning av affärsavtal, anställningskontrakt, leasingavtal och andra juridiska avtal.

Översättning av domstolsdokument

Detta kan inkludera översättning av juridiska ansökningar, domstolsprotokoll och andra dokument relaterade till rättsliga förfaranden.

Översättning av immigrationsdokument

Detta kan inkludera översättning av visumansökningar, immigrationsformulär och andra dokument relaterade till immigration.

Patent- och varumärkesöversättningar

Detta kan inkludera översättning av juridiska dokument som skyddar immateriella rättigheter, såsom uppfinningar, design och varumärken.

Översättning av certifikat och licenser

Detta kan inkludera översättning av personbevis, vigselbevis och andra officiella dokument som kräver juridisk certifiering.

Översättning av lagar och förordningar

Detta kan inkludera översättning av juridiska dokument som definierar de regler och förordningar som reglerar en specifik jurisdiktion.

Policyöversättningar

Detta kan inkludera översättning av policydokument relaterade till statliga, juridiska eller andra institutionella policyer.

Storleken på den acholitalande marknaden

Acholifolket är en luotalande etnisk grupp som främst återfinns i norra Uganda och Sydsudan. Enligt Ugandas nationella folkräkning 2014 finns det över 1,5 miljoner acholitalare i Uganda, vilket motsvarar cirka 4 % av landets befolkning.

Acholispråket talas också av ett betydande antal människor i Sydsudan, även om det inte finns någon tillförlitlig statistik tillgänglig om den exakta omfattningen av antalet talare i det landet. Dessutom finns det acholitalande samhällen i andra länder, till exempel Kenya och Tanzania, även om deras antal sannolikt är mycket mindre.

Sammantaget är den acholitalande marknaden relativt begränsad, men fortfarande betydande i den östafrikanska regionen.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök