Aboriginspråk vinner och förlorar

Innehållsförteckning

Tillväxten av Kanadas aboriginbefolkning har inte nödvändigtvis inneburit att fler människor talar ett aboriginspråk, avslöjar 2006-års folkräkning.

Kunskap och regelbunden användning av aboriginspråk hör till de äldre generationerna och medan vissa språk vann talare under det senaste århundradet förlorade andra, enligt Kanadas statistiska rapport om landets ursprungsbefolkning som släpptes i tisdags.

Under 2006 var inuiternas kunskaper i inuktitut ganska omfattande, med 69 % som rapporterade att de kunde konversera på språket, men det var en nedgång från 72 % tio år tidigare.

Färre inuiter rapporterar även språket som modersmål, förstaspråket som lärs i hemmet under barndomen och fortfarande förstås av individen vid tiden för folkräkningen.

En annan nedgång observerades i antalet inuiter som rapporterade att de talade inuktitut som huvudspråk i hemmet. Bara 50 % av inuitbefolkningen sade att det var deras hemspråk 2006, en nedgång från 58 % 1996.

Kunskaper i ett släktspråk har också blivit mindre bland Kanadas métiser och siffran var låg redan från början – bara 4 % rapporterade att de talade ett aboriginspråk år 2006, jämfört med 5 % 2001.

Siffrorna var lite mer uppmuntrande för Kanadas “First Nations People” (indianska ursprungsbefolkningen).

Totalt sett 2006 sade sig 29 % kunna konversera på ett aboriginspråk och det var samma siffra som fem år tidigare. För de som lever i reservat steg siffran till 51 %.

Kunskaperna i ett aboriginspråk var högre bland de äldre i First Nation medan siffran var oföränderlig bland de unga.

År 2006 kunde 21 % av First Nations barn upp till 14 år och 24 % av ungdomarna mellan 14 och 24 år konversera på sitt släktspråk, ungefär samma siffra som år 2001.

Cree var det populäraste språket bland First Nations People och på uppgång, enligt rapporten. Det antal av First Nations People som kunde tala cree ökade 7 % mellan 2001 och 2006. Andra språk som vann talare var oji-Cree, blackfoot och dene.

Några nedgångar har emellertid förekommit i det antal människor som kunde konversera på ojibway, haida, tlingit and malecite.

Under folkräkningen registrerades över 60 olika aboriginspråk som talades av First Nations People.

Medan det blir mindre vanligt att ett aboriginspråk rapporteras som modersmål eller vanligaste hemspråk bland aboriginbefolkningen, indikerar folkräkningen att människor lär sig ett aboriginspråk som andraspråk.

Till exempel rapporterade 87 285 First Nations People att de kunde konversera på cree men bara 76 460 rapporterade att det var deras modersmål. Med andra ord, 12 % av alla First Nation People som talade cree 2006 lärde sig det som ett andraspråk.

En liknande trend sågs bland inuiterna, flera människor rapporterade att de kunde konversera på inuktitut än de som sade sig ha det som sitt modersmål.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök