CE översättningsbyrå

8 typer av dokument som behöver auktoriserad översättning

Innehållsförteckning

Som språköversättningsbyrå tillgodoser vi alla typer av kunder och hanterar förfrågningar om översättning av en mängd olika dokument. I den här artikeln går vi igenom några av de mest översatta dokumenttyperna och varför det kan vara bra att ta hjälp av en byrå för att få dem översatta.

Dödsfallsintyg

Många ansöker om översättning av dödsfallsintyg eftersom detta ibland krävs för juridiska ändamål.

Detta dokument utfärdas efter att en person har avlidit och kan behövas om kroppen måste transporteras utomlands. Intyget fungerar som ett juridiskt bevis på att personen har gått bort.

Kvarstående eller familjemedlemmar till den avlidne behöver ett dödsfallsintyg för att bekräfta att personen inte längre finns i livet och för att kunna slutföra rättsliga förfaranden.

Körkort

Det kan komma som en överraskning för vissa, men det finns tillfällen då en översättning av körkort krävs. Detta gäller till exempel främst när man flyttar utomlands för att arbeta eller bo eller när om man återvänder till sitt hemland efter att ha tillbringat en längre tid utomlands.

Vissa länder utfärdar internationella körkort, men dessa utställs vanligtvis på det nationella språket vilket inte alltid är bekant utanför landets gränser. I dessa fall kan en körkortöversättning vara nödvändig för att inte orsaka problem.

Födelsebevis

Du behöver översättning av födelsebevis för att fullfölja vissa ärenden relaterade till ett barns födelse.

Syftet med ett födelsebevis är att bevisa släktskapet mellan dig och ditt barn för att försäkra att du har alla föräldrarättigheter. Beviset innehåller viktiga detaljer om barnet inklusive dess namn, födelsedatum med mera.

Du kommer att behöva detta dokument när du beställer ett pass för ditt barn, om du ansöker om invandring etc.

Om ditt barn föddes utomlands kan det hända att födelsebeviset inte utfärdats på det eller de officiella språken som gäller i det land du söker för. I ett sådant scenario måste du få födelsebeviset översatt så att du kan slutföra processen utan problem.

Äktenskapsbevis

Det är vanligt att par gifter sig i sitt hemland innan de flyttar utomlands, då detta kan underlätta processen för att få visum för sin partner. På samma sätt flyttar många människor utomlands, gifter sig där för att sedan återvända till sitt hemland.

I dessa fall registreras äktenskapet vanligtvis bara i det land där du gifte dig och du måste därför ansöka om att äktenskapet blir registrerat i det land du ämnar flytta till.

I dessa fall kan en översättning av vigselbeviset behövas. Det land du har flyttat till kommer att kräva en certifierad översättning av äktenskapsbeviset samt ytterligare dokument för att registrera ditt äktenskap och anse det som lagligt.

Detta är mycket viktigt, eftersom du och din partner riskerar att gå miste om fullständiga partnerrättigheter innan ditt äktenskap är korrekt registrerat i det land du bor i.

Examensbevis

Ett examensbevis är ett utbildningsintyg som fungerar som bevis på att du har fullgjort en kurs, utbildning eller examen. Du kan komma att behöva en översättning av dessa intyg om du bestämmer dig för att flytta utomlands eller om du kommer tillbaka till ditt hemland efter att du har avslutat en utbildning utomlands.

Översatta examensbevis måste skickas in när du ansöker om:

• En högre utbildning

• Ett visum

• Ett jobb

• Invandring

Företag verifierar examensinformation för att avgöra hur lämplig en sökande kandidat är. Din ansökan om visum, jobb eller invandring kan komma att avslås om du inte lämnar in ett certifierat examensbevis.

Rättsliga avtal

Företag som arbetar internationellt måste få juridiska avtal översatta av en certifierad översättningsbyrå för att minimera risken för fel och för att säkerställa att alla juridiska krav uppfylls.

Du måste vara mycket försiktig när du anlitar en byrå för språköversättning, för att översätta tekniska dokument såsom kontrakt och avtal, eftersom det inte finns något utrymme för fel. Ett litet misstag i översättningen kan förändra betydelsen av klausuler och resultera i enorma ekonomiska förluster och komplikationer. Var därför varsam och välj bara leverantörer som håller mycket hög standard.

Patientjournaler

Översättning av patientjournaler krävs när patienter skickas utomlands för vård, som till exempel vid komplicerade procedurer. Medicinska översättningar begärs vanligtvis av organisationer och inte av enskilda individer. I vissa länder är det dessutom ett lagstadgat krav att översätta medicinska dokument och patientjournaler.

Belastningsregistret

Du behöver en översättning av utdrag ur belastningsregistret när du ansöker om invandring. De flesta ambassader kräver den här typen av dokument för att säkerställa att sökanden inte har någon kriminell bakgrund.

Oavsett vilken av dessa dokument du behöver översätta, kan vi hjälpa dig. Läs mer om våra tjänster och kontakta oss idag för att få veta mer.

error:

CE

Sök