7 faktorer att tänka på när du väljer en översättningsleverantör

Innehållsförteckning

Kloka företagare vet att världen är en enda stor marknadsplats i dag, men det betyder inte att alla vet hur de ska utnyttja de enorma möjligheter som finns utanför deras hemmamarknad.

En av nycklarna till att låsa upp dörren är att översätta innehållet, vilket kan ge ett företag en betydande ökning av dess globala synlighet till en rimlig kostnad. Det är dock viktigt att ha den kunskap som krävs för att välja en seriös språktjänstleverantör, och med det i åtanke följer här några av de viktigaste sakerna att tänka på när du utvidgar din verksamhet över hela världen.

1. Fastställande av räckvidd och omfattning

Olika kunder kommer att ha olika behov i detta avseende, men den allmänna tanken är att om du inte har en gigantisk mängd text som ska översättas och som täcker flera potentiellt orelaterade expertområden, har du råd att anlita en mindre översättningsleverantör. Det alternativet blir mindre lämpligt när räckvidden och skalan ökar, eller när du vill översätta till många målspråk, eftersom du då måste anlita en större verksamhet med de nödvändiga resurserna.

2. Internationellt erkända kvalitetsstandarder

Precis som diplom på väggen på din läkarmottagning bör du söka efter bevis på att en språktjänstleverantör som du samarbetar med har en stark kvalitetsstyrningspraxis. Översättningsprojekt har ofta många rörliga delar – översättare, redaktörer, projektledare osv. – och mänskliga fel kan uppstå även i de mest disciplinerade och begåvade grupperna. Företag som har stränga certifieringar, till exempel ISO 9001, har bevisat att de gör det lilla extra för att se till att deras leveranser uppfyller de högsta standarderna – och det innebär att kunden kan känna sig trygg.

3. Mänskligt kapital

Det är mycket snack om maskinöversättning nuförtiden, men vi lever fortfarande i en värld där högkvalitativa översättningar nästan undantagslöst är en produkt av mänskliga översättare. Ta dig tid att se till att du skickar dina dokument till ett team av kvalificerade översättare och att de dessutom har expertis inom just ditt område.

4. Konfidentialitet

Allt som du skickar ut för översättning är inte nödvändigtvis avsett för offentlig konsumtion. Precis som du anstränger dig för att skydda dina kunders känsliga information bör du därför endast inleda ett affärsförhållande med en översättningsleverantör som är villig att åta sig allvarliga sekretessbegränsningar.

5. Kompletterande tjänster

Översättning är ofta bara ett steg i en större process. Gör dig själv en tjänst och hitta ett företag som låter dig konsolidera så många tjänster som möjligt hos en enda leverantör, oavsett om det handlar om desktop publishing, textning, lokalisering osv.

6. Säker kundsupport

Mellan ett team av begåvade lingvister och en nöjd kund måste det finnas en mänsklig bro i form av en projektledare eller kundansvarig, eller båda. Dina behov kan utvecklas när projektet fortskrider, omständigheterna kan förändras, förtydliganden kan behövas, och om du inte har en särskild stödmekanism på plats kommer du säkert att ångra det.

7. Starka kundreferenser

Ta inte allt som en potentiell leverantör berättar för dig för vad det är, utan få det i form av verifierbara kundreferenser. De talar verkligen för sig själva.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök