10 intressanta fakta om språket marshallesiska

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket marshallesiska

1. Ett mikronesiskt språk

Marshallesiska tillhör den malayo-polynesiska språkfamiljen och är ett mikronesiskt språk. Det talas av ungefär 53 000 personer i Marshallöarna, en ögrupp i Mikronesiens sydvästra del.

2. Austronesiskt ursprung

Liksom många andra språk i Oceanien har marshallesiska sitt ursprung i de austronesiska språken. Dessa språk spreds från Taiwan för ungefär 5 000 år sedan och har idag över 250 miljoner talare.

3. Två dialekter

Marshallesiska har två huvuddialekter: Ralik och Ratak. Ralik talas på de södra öarna i Marshallöarna, medan Ratak talas på de norra öarna. Dialekterna är ganska lika varandra, men det finns vissa skillnader i uttal och ordförråd.

4. Lånat från engelska

Marshallesiska har lånat många ord från engelska, särskilt ord som rör moderna begrepp och teknologi. Exempel på engelska lånord i marshallesiska är ”komputer” (”computer”), ”telefon” (”telephone”) och ”kar” (”car”).

5. Agglutinerande språk

Marshallesiska är ett agglutinerande språk, vilket innebär att ord bildas genom att man lägger ihop morfem (de minsta språkliga enheterna med en egen mening). Exempelvis kan ordet ”kõn̄” (”att äta”) kombineras med morfemet ”-in” (”att ge”) för att bilda ordet ”kõn̄in” (”att ge mat”).

6. Vokalharmoni

Marshallesiska har vokalharmoni, vilket innebär att vokalerna i ett ord måste följa vissa regler. Exempelvis kan inte ett ord ha både en öppen vokal (som ”a” eller ”e”) och en sluten vokal (som ”i” eller ”u”).

7. SVO-språk

Marshallesiska har en SVO-ordsföljd (subjekt-verb-objekt). Exempelvis skulle meningen ”Jag äter en mango” översättas till ”Iakkin̄ en̄an̄ man̄go” på marshallesiska.

8. Skriftspråk sedan 1800-talet

Marshallesiska har haft ett skriftspråk sedan 1800-talet, baserat på det latinska alfabetet. Skriftspråket används i skolor, media och i officiella sammanhang.

9. Språkkonservering

På grund av det lilla antalet talare och den ökande globaliseringen finns det en risk att marshallesiska dör ut. Det finns därför en del språkkonserveringsinitiativ på plats, bland annat dokumentation av språket och undervisning i marshallesiska i skolor.

10. Ett levande språk

Trots risken för utrotning är marshallesiska fortfarande ett levande språk som används av många människor i Marshallöarna. Språket är en viktig del av den marshallesiska kulturen och identiteten.

error:

CE

Sök