10 intressanta fakta om det uiguriska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket uiguriska

1. Språkfamilj och ursprung

Uiguriska tillhör den turkiska språkfamiljen och har sitt ursprung i Centralasien. Det är nära besläktat med uzbekiska, kazakiska och turkiska.

2. Antal talare

Uiguriska talas av ungefär 11 miljoner människor i världen, varav de flesta bor i Xinjiang i Kina. Det finns också betydande uiguriska minoriteter i Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan och Turkiet.

3. Skriftsystem

Uiguriska har haft tre olika skriftsystem under sin historia: det gamla uiguriska alfabetet, det arabiska alfabetet och det latinska alfabetet. Idag används det latinska alfabetet i Kina och det arabiska alfabetet i övriga världen.

4. Språkliga särdrag

Uiguriska har en rik vokabulär med många lånord från persiska, arabiska och kinesiska. Språket har också en komplex grammatik med agglutination och kasus.

5. Litteratur och kultur

Uiguriska har en lång och rik litterär tradition med poesi, prosa och drama. Den mest kända uiguriska författaren är Yusuf Has Hajip, som skrev det episka dikterna ”Oguznameh” och ”Uygur Diwan”.

6. Musik och dans

Uiguriska har en stark tradition av musik och dans. Den mest kända uiguriska musikinstrumentet är dutar, en tvåsträngad luta. Uiguriska danser är ofta akrobatiska och energiska.

7. Religion

De flesta uigurer är muslimer av sunnitisk inriktning. Det finns också en liten kristen minoritet.

8. Hot mot språket

Uiguriska är ett hotat språk på grund av den kinesiska regeringens assimilationspolitik. Uiguriska barn tvingas ofta att gå i kinesiska skolor och uiguriska språket används allt mindre i offentliga sammanhang.

9. Bevarandeinsatser

Det finns en rad organisationer som arbetar för att bevara uiguriska språket och kulturen. Dessa organisationer organiserar språkkurser, publicerar böcker och tidningar på uiguriska och driver kampanjer för att öka medvetenheten om uigurernas situation.

10. Framtiden för uiguriska

Framtiden för uiguriska språket är osäker. Den kinesiska regeringens assimilationspolitik utgör ett stort hot mot språkets överlevnad. Men det finns också en stark vilja bland uigurer att bevara sitt språk och sin kultur.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök