10 intressanta fakta om det turkmeniska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket turkmeniska

1. Turkmeniskans släktskap

Turkmeniska är ett turkiskt språk, vilket innebär att det är besläktat med språk som turkiska, azerbajdzjanska och kazakiska. Det tillhör den oghuziska grenen av den turkiska språkfamiljen.

2. Geografisk spridning

Turkmeniska är det officiella språket i Turkmenistan och talas av cirka 7 miljoner människor i världen. Det talas också av minoriteter i Iran, Afghanistan, Uzbekistan och Kazakstan.

3. Dialekter

Turkmeniska har tre huvuddialekter: teke, yomud och ersari. Dessa dialekter skiljer sig åt i uttal, ordförråd och grammatik.

4. Skriftsystem

Turkmeniska skrivs med det latinska alfabetet med vissa tillägg. Det kyrilliska alfabetet användes tidigare, men det latinska alfabetet infördes 1991.

5. Låneord

Turkmeniska har lånat många ord från arabiska och persiska. Det har också lånat några ord från ryska och engelska.

6. Uttal

Turkmeniska har ett ganska enkelt uttal. Det finns inga konsonanter som inte finns i svenska. Vokalerna uttalas tydligt och distinkt.

7. Grammatik

Turkmeniskans grammatik är ganska agglutinerande, vilket innebär att ord bildas genom att lägga till suffix till en rotstavelse. Substantiv har inte grammatiskt kön och böjs inte i kasus.

8. Ordförråd

Turkmeniskans ordförråd är rikt och varierat. Det finns många ord som beskriver den turkmenska kulturen och naturen.

9. Språkvård

Turkmenistans regering har ett program för att skydda och främja det turkmeniska språket. Detta program inkluderar att publicera läroböcker och ordböcker, samt att stödja turkmeniskspråkiga medier.

10. Framtiden för turkmeniska

Turkmeniska är ett levande språk som talas av miljontals människor runt om i världen. Det är ett viktigt språk för den turkmenska kulturen och identiteten. Språkets framtid ser ljus ut, tack vare regeringens insatser för att skydda och främja det.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök