10 intressanta fakta om det kroatiska språket

Innehållsförteckning

10 intressanta fakta om språket kroatiska

1. Ett slaviskt språk med latinskt alfabet

Kroatiska tillhör den sydslaviska grenen av indoeuropeiska språkfamiljen och är nära besläktat med serbiska och bosniska. Språket skrivs med det latinska alfabetet med 30 bokstäver, inklusive diakritiska tecken.

2. Officiellt språk i Kroatien och Bosnien och Hercegovina

Kroatiska är det officiella språket i Kroatien och Bosnien och Hercegovina. Det talas av ungefär 5.5 miljoner människor i dessa länder samt i Serbien, Montenegro, Slovenien och Österrike.

3. Tre dialektgrupper

Kroatiska har tre dialektgrupper: štokaviska, kajkaviska och čakaviska. Štokaviska är den mest utbredda dialekten och ligger till grund för standardkroatiska.

4. Lång och rik litterär tradition

Kroatiska har en lång och rik litterär tradition som går tillbaka till medeltiden. Bland de mest kända kroatiska författarna finns Miroslav Krleža, Ivo Andrić och Tin Ujević.

5. Särskilt ord för ”att vara glad”

Kroatiska har ett unikt ord för ”att vara glad”: ”veseo”. Det används inte bara för att beskriva en känsla av glädje, utan också för att uttrycka tillfredsställelse, optimism och välmående.

6. Intressanta grammatiska särdrag

Kroatiska har vissa grammatiska särdrag som skiljer det från andra slaviska språk. Till exempel har språket tre grammatiska kön (manligt, kvinnligt och neutralt) och sju kasus.

7. Influenser från andra språk

Kroatiska har genom tiderna påverkats av andra språk, bland annat latin, italienska, tyska och turkiska. Dessa influenser kan ses i både ordförrådet och grammatiken.

8. Språklig mångfald i Kroatien

Förutom kroatiska talas en rad andra språk i Kroatien, bland annat serbiska, bosniska, ungerska och italienska.

9. Kroatiska språkdagen

Den 9 december firas kroatiska språkdagen till minne av den kroatiska författaren Antun Vrančić.

10. Ett språk med vacker melodi

Kroatiska beskrivs ofta som ett språk med vacker melodi och rytm. Språket har en stark tonisk accent, vilket ger det en distinkt klang.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök