Riv språkbarriärerna för att underlätta levande dialog mellan företag

Engelska är allmänt accepterat som det stora affärsspråket. Att lära sig främmande språk har av den anledningen länge betraktats med arrogans eller som meningslöst av affärseliten i London. Förmånen att kunna kommunicera på sitt modersmål har emellertid resulterat i en självbelåtenhet som nu kan missgynna affärsrelationer.

The All Party Pariamentary Group on Modern Languages (Riksdagsgruppen för moderna språk) hävdade nyligen att den brittiska ekonomin går miste om kontrakt värda runt 50 miljarder pund varje år, på grund av bristen på affärsrelaterade språkkunskaper. Ett av fyra internationellt aktiva företag redovisade att de hade förlorat affärsmöjligheter på grund av bristande språkkunskaper.

Londons språkkarta är otroligt mångfacetterad

Den mångkulturella staden London huserar en av världens mest skiftande befolkningar. Ungefär en tredjedel av londonborna är utlandsfödda. Huvudstaden är en av de mest språkrika, med uppskattningsvis 300 olika talade språk.

En Londonbaserade översättningsbyrå pekar på nödvändigheten av att tillhandahålla språktjänster för företag på Londons omfattande språkkarta. I ett blogginlägg skriver de att utifrån stadens stora språkmängd kan ”slarv med att tillgodose en icke engelsktalande publik i det enormt mångfacetterade London… resultera i att du missar en avgörande affärsmöjlighet”.

USA, Tyskland och Nederländerna var de tre länder som gjorde mest affärer med Storbritannien 2012. Majoriteten, 54 %, av de utlandsägda företagen var baserade i Europa, medan knappt en tredjedel var Nord- och Sydamerikanskägda. Totalt är endast 1 % av brittiska företag utlandsägda men de bidrar med 29 % av Storbritanniens förädlingsvärde. Något som är viktigt att komma ihåg är att majoriteten av dessa storföretag primärt verkar på andra språk än engelska.

Vid sidan av affärssektorn kan London stoltsera med sitt rika kulturarv och dess mångfald, vilket möjliggör att olika kulturer och samhällen kan mötas för ömsesidiga utbyten.

Det var en del av valretoriken som hjälpte till att få Sadiq Khan vald till borgmästare 2016, och anses allmänt vara förklaringen till varför Londonborna med tydlig majoritet röstade för att stanna kvar i EU.

Översättningsbranschen i storstaden

Behovet av högspecialiserade översättnings- och tolktjänster ökar på den globaliserade marknaden och i den internationella stadsmiljön.

Med beaktande av Londons mångskiftande befolkning kommer det inte som någon överraskning att översättnings- och tolkbranschen växt med I genomsnitt 12 % varje år sedan 2008, och värdet uppskattas till 22,4 miljarder pund. Antalet arbetstillfällen för frilansare, egenföretagare, byråöversättare och tolkar har även dubblats under de senaste tio åren.

Specialiserade översättningsbyråer tillhandahåller affärsöversättningar inom så skilda områden som finans, teknologi och juridik. Detta är nyckeln, med tanke på att finansiella tjänster och IT, liksom förvärv av tillgångar och aktier förra året bidrog till att driva upp brittiska utländska direktinvesteringar.

I den aktuella politiska debatten fortsätter behovet av professionella översättare och tolkar att vara avgörande för främjandet av tvärspråklig kommunikation i London. Då Storbritanniens utträde ur EU hotar att stoppa mycket av stadens internationella affärer, används översättningstjänster för att förhandla fram nya leverantörskedjor och handelsavtal i huvudstaden.

Idag, mer än någonsin tidigare, är underlättandet av dialog över språkbarriärerna nyckeln till att uppvakta internationella affärspartners. Innan Londons företagselit vaknar upp till det faktum att de borde investera mer tid och arbete på sina egna färdigheter i utländska språk, förblir professionella affärsöversättare och tolkar nyckeln till lyckade internationella investeringar i ett London som kanske inte längre äger tillgången till den inre marknaden.

0
error: Innehållet är skyddat