Effektiv optimering av översättning och lokalisering

Vi har under många år använt teknologier för datorstödd översättning, som hjälper till att upprätthålla en hög standard samtidigt som de minskar leveranstider och kostnader.

Trados-Studio-500x500-150x150Datorstödd översättning (CAT, Computer Aided Translation) är en typ av översättning där den professionella översättaren använder program som utvecklats speciellt för att underlätta och förbättra översättningsprocessen. Denna teknik, som baseras på användning av översättningsminnen och ordlistor, gör det möjligt att fördela arbetet mellan flera översättare och producera homogena, specifika och kvalitetskontrollerade dokument på flera språk.

Idén bakom CAT-teknologin är mycket enkel: den utnyttjar datorns förmåga att skapa minnen med tidigare översatta texter, organisera dem och ta fram dem för återanvändning i nya texter. Det omedelbara resultatet är kortare leveranstider som i sin tur ger minskade översättningskostnader, särskilt när det gäller stora översättningsprojekt.

När programmet erbjuder översättaren den tidigare översättningen av en fras eller term, i synnerhet en teknisk term, kan översättaren acceptera den och på det viset få en enhetlig stil och terminologi i hela dokumentet, eller ersätta den med en ny version som antingen är tydligare eller passar bättre i sammanhanget. Denna ersättning kan sedan genomföras för hela dokumentationen. I båda fallen är slutresultatet bättre översättningskvalitet!


Senaste artiklar om översättningsteknologi

iSpeak text-till-tal-översättning för iTouch

Medan tanken på att behöva lära sig ett nytt språk kan verka överväldigande för en del människor har jag al...

En ”skrivmaskins” historia

Med början på 1920-talet, skaffade den kinesiske författaren Lin Yutang sig ett rykte som en urban essäförfatt...

Sydafrikansk entreprenör bryter språkbarriärer

Thabo Olivier, en sydafrikansk lingvistikexpert, har utvecklat en mobilapplikation som ger användare möjligheten...

Låt teknologin sköta snacket: Test av mobila översättare i Chinatown

Precis som en förare utses när det är fest, utses en lingvist när man är ute och reser - den person som av res...