Kvalificerade infödda översättare

Våra professionella översättare är kvalificerade, tvåspråkiga personer, födda i det land där målspråket talas. De väljs ut grundat på sin erfarenhet och expertis inom olika specialområden. Vår noggranna urvalsprocess säkerställer en tjänst som lever upp till era förväntningar. Detta gör det möjligt för oss att ge er bästa möjliga lingvistiska kvalitet i ett sammanhang som passar målkulturen. Läs mer

Teknologin bakom

Vårt översättningssystem inkluderar sofistikerade funktioner och datorassisterade översättningsverktyg för att effektivt kunna hantera hela översättningsprocessen, från projektstart till leverans. Oavsett om ni hanterar en global webbsida, behöver få en produkthandbok översatt till flera språk eller sammanställer ert internationella marknadsföringsmaterial, ger CE:s teknologi högre värde, snabbare leveranser, fullständig säkerhet och en språkkvalitet ni kan lita på. Läs mer

Varför använda CE för översättning av era texter?

Expertis, erfarenhet och professionellt ansvar

Globalt nätverk med tusentals testade översättare

Nöjda kunder över hela världen

Dedikerade projektledare

Stöd för över 70 språk

Har samlat på oss enormt stor erfarenhet genom åren

System för återanvändning av redan översatta termer

Många ämnesområden, dokumentformat och språkkombinationer

Stödjer de flesta datorplattformar och programmeringsspråk

Noggranna kontrollprocedurer för kvalitetssäkring

Levererar före deadline

Vi ser mycket allvarligt på konfidentialitet och sekretess

Vanliga frågor

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.

Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör CE:s översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.